ÅSIKT

SVT:s "Uppdrag granskning" om SKI:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

avZendry Svärdkrona

DEBATT

Nils Hanson om en granskande myndighet som går företagets ärende

Foto: MATHIAS FORSLÖF

SKI:s informationschef Anders Jörle uttryckte i SVT:s morgonsoffa i onsdags sin glädje över att rapporten om missförhållandena på Forsmark blivit känd för allmänheten.

– Jag är jätteglad, sade han.

Men hur glad är han egentligen? Och hur lever Statens kärnkraftsinspektion upp till sitt uppdrag att aktivt informera om säkerheten på landets kärnkraftverk?

Det började med ett anonymt brev till Janne Josefsson, reporter och programledare på Uppdrag granskning. I brevet låg en företagsintern rapport från Forsmark som en månad tidigare hade arkiverats på tillsynsmyndigheten SKI, till synes utan åtgärd och utan att spridas.

Janne Josefsson behövde bara läsa första stycket i rapporten för att inse dess sprängkraft. Den allvarliga incidenten på kärnkraftverket i juli ifjol kan ses som ”kulmen på en längre tids degradering av företagets säkerhetskultur”, skrev Forsmarks säkerhetsanalytiker.

Avslöjandet i SVT fick stort genomslag.

Sällan har kärnkraftssäkerhet debatterats så mycket i det här landet som under den senaste veckan. Det har rests krav på både en parlamentarisk och en internationell kommission. Miljöminister Andreas Carlgren har kritiserat Forsmark. Carlgren och SKI har kallats till möte hos försvarsutskottet. Näringsminister Maud Olofsson har bett om en redogörelse för säkerheten i Forsmarks anläggning. Ledningsgruppen på Forsmark har förstärkts med personer som ska arbeta med säkerhet. Planerade investeringar för att höja effekten på kärnkraftverket skjuts upp.

Rimligen leder publiciteten till ett säkrare kärnkraftverk.

Således borde SVT:s granskning uppskattas av SKI, den myndighet som ska kontrollera kärnkraftverken. Och mycket riktigt sade myndighetens informationschef Anders Jörle när han satt i SVT:s morgonsoffa att han är ”jätteglad” över att rapportens innehåll gått ut till allmänheten.

Men denna påstådda glädje rimmar illa med SKI:s sätt att bemöta Uppdrag gransknings medarbetare Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson. Myndighetens agerande kan snarast liknas vid mörkläggning.

Detta är vad som föregick Uppdrag gransknings sändning:

Professor Björn Karlsson, ordförande i Reaktorsäkerhetsnämnden, var den förste att intervjuas. Före mötet med Uppdrag gransknings team kontaktade han informationschef Anders Jörle för att få rapporten sig tillsänd. Jörle uppmanade då honom att inte ställa upp och kommentera rapporten.

Forsmarks VD Lars Fagerberg stod näst på tur för intervju. När Janne Josefsson ringde upp visade det sig att Forsmarks ledning redan var förvarnad. Fagerberg sade blankt nej till intervju. Andra anställda förbjöds uttala sig. En järnridå hade dragits ner. Därmed förminskades möjligheten att utkräva ansvar. Anders Jörle bekräftade i intervju att han ringde upp Forsmarks ledning och informerade om vilka reportarna var och vad som granskades.

Näste man att intervjuas var informationschefen Anders Jörle själv eftersom han sagt nej till Uppdrag gransknings begäran om att få tala med sakkunniga på myndigheten. Jörle tonade ner betydelsen av rapporten. Sade sig inte vara orolig över innehållet. Efteråt krävde han mot gällande regler betalt för några kopior av offentliga handlingar. Uppenbarligen var Jörle nöjd med sin insats. Dagen efter kallades över 100 anställda på SKI till ett informationsmöte. Detta möte ägnades inte åt att informera om den rapport som några dagar senare skulle skaka om landet. Det som presenterades var myndighetens egen filminspelning av Uppdrag gransknings intervju med Anders Jörle. För personalen stod det snabbt klart att syftet var att visa hur man undanhåller en journalist information.

SKI: s uppdragsgivare är det svenska folket. Uppdraget från regeringen är tydligt: myndigheten ska aktivt informera om arbetet med säkerheten på landets kärnkraftverk.

I det här fallet arbetade SKI i stället aktivt för att information om missförhållandena på Forsmark inte skulle nå ut till det svenska folket. Skandalen skulle med all sannolikhet inte ha kommit till allmänhetens kännedom – om det inte vore för granskande journalister.

Dagens debattör

Nils Hanson, 54Projektledare ”Uppdrag granskning” SVT Göteborg.