ÅSIKT

Replik: TV4 vågar visst agera mot upphovsrättsintrång

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Fredrik Jönsson har skrivit till AB debatt att TV4 inte vågar protestera mot upphovsrättsintrång.

Fredrik Jönsson syftar på ett inslag från TV4 Halland-Öresund som använts och förvanskats av först Nationell Media och sedan, vid två ytterligare tillfällen, av okända personer med nynazistiska och högerextrema åsikter. 

TV4 agerar ofta mot intrång i våra rättigheter. Det vanligaste är att någon annan tv-kanal, tidning eller Internetsajt publicerar material som tillhör oss utan lov. I så fall hör vi av oss med krav på att materialet omedelbart ska tas bort. Vid sidan om de här konkreta fallen av intrång är TV4 också engagerad i ett mer långsiktigt arbete mot piratkopiering och illegal streaming av filmer och tv-program. 

TV4:s erfarenhet och policy är att inte polisanmäla någon för upphovsrättsintrång vid första upptäckten av intrånget. Vår erfarenhet är också att det är mer effektivt att beivra intrång genom att kontakta operatörer och ansvariga för chattar, söktjänster och liknande. I de tre fall vi upptäckt och protesterat mot det aktuella inslaget från TV4 Hallnd-Öresund med Fredrik Jönsson, så har inslaget plockats bort. Det handlar i det här fallet om Nationell media, Google samt Youtube. 

Fredrik Jönsson utgår i sitt debattinlägg från att intrånget hade hanterats annorlunda om TV4-material med Fredrik Reinfeldt hade använts olagligt på samma sätt.

Men det hade det inte. TV4 har agerat precis likadant i en fråga som berörde just Reinfeldt. Då handlade det om en bild på Fredrik Reinfeldt som publicerades som om den var tagen från en nyhetssändning från TV4 med namnskylt och TV4 logotype, en bild som förvanskats med anspelningar på att Reinfeldt skulle vara Hitler. Vi kontaktade den ansvariga för Internetsiten där materialet låg, och det togs omedelbart bort. Precis som i fallet med  det förvanskade inslaget med Fredrik Jönsson.

Vi har inte behandlat materialet med Jönsson på något annat sätt än brukligt. Vi har också informerat Jönsson, innan hans debattinlägg, om att vi kan komma att göra en ny bedömning av frågan beroende på om intrånget fortsätter. Liksom vi brukar även i andra fall.

Vi tycker att det är djupt olyckligt att personer som ställer upp i våra program utsätts för den här sortens kränkning., samt att vårt upphovsskyddade material läggs ut i förvanskat skick på andra sajter.

Men vi reagerar också kraftfullt på det tonläge som har förekommit i det här fallet – där det trots alla våra ansträngningar att få bort materialet påstås att vi inte vågar stoppa upphovsintrång av det här slaget. Att vi inte har gått vidare med skadeståndskrav har tagits till intäkt för att vi skulle vara passiva i frågan. Det är självklart helt felaktigt.