ÅSIKT

Vi satsar på att utveckla polisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Polisen är ett ständigt aktuellt debattämne. Det är bra. Polisen och rättsväsendet är grundläggande beståndsdelar i vår demokrati. Polisen spelar också en viktig roll för att människor ska känna trygghet.

Svante Brandén berättar i Aftonbladet om sin syn på svenskt polisarbete vid idrottsevenemang.

Jag kan som minister inte gå in närmare på de uppgifter som han refererar till. Men jag beklagar att han har en så negativ bild av polisens arbete. Det kan också tyckas märkligt att, sant eller osant, en polismans enskilda agerande ska kunna skuldbelägga en hel kår. Så hårt döms sällan andra yrkesgrupper. Jag har svårt att tro att en enskild läkares handlande skulle få någon att komma på tanken att döma ut hela läkarkåren.

Svensk polis har gjort stora framsteg de senaste 15 åren när det gäller läktarvåld. Det vet inte minst vi som gått på matcher i många år. I dessa lägen, liksom vid stora demonstrationer, möter polisen en enormt svår uppgift. Det är mycket folk på plats, från barn till gamla, och bland dem finns ett antal människor som enbart är där för att ställa till bråk. Det handlar om blixtsnabba överväganden.

Det kommer alltid att finnas dem som tycker att polisen går för hårt fram och andra som tycker att de är för passiva. För att bemästra dessa situationer måste polisen få arbeta civilt. Om den möjligheten inte fanns skulle vi ha mer bråk vid stora fotbollsevenemang och fler oskyldiga skulle komma till skada.

Vi socialdemokrater genomför också den största satsningen på polisväsendet någonsin. För fjärde året i rad får vi fler poliser. Under förra mandatperioden ökade vi polisens resurser med närmare två miljarder kronor, trots det svåra ekonomiska läget. Den här mandatperioden fortsätter vi det arbetet och utbildar 4 000 nya poliser. Det är så många poliser som är möjligt att utbilda med bibehållen kvalitet. Vi har också gjort omfattande satsningar på brottsförebyggande arbete, renodlar polisens arbetsuppgifter samt skapar bättre förutsättningar genom ny lagstiftning och moderna arbetsmetoder. Det är mycket viktigt att det finns klara och tydliga regler för hur polisen får agera i olika situationer. Inte minst för att allmänheten ska kunna känna förtroende för deras sätt att arbete.

Dessutom arbetar vi med frågan att kunna utestänga personer från vissa idrottsarrangemang när det finns en risk för att de kommer att begå brott där. Sådana regler skulle ytterligare stärka skyddet mot idrottsrelaterad brottslighet.

För mig är idrott ett viktigt inslag i livet. Det är en självklar rättighet att alla ska kunna titta på en fotbollsmatch utan att riskera att utsättas för våld eller hamna i skottgluggen mellan polis och våldsverkare. Det är därför det är så viktigt att vi hela tiden arbetar med att utveckla svensk polis.

Thomas Bodström (Justitieminister s)