ÅSIKT

”Viktigt att hedra journalisternas insatser”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om läget i Egypten

Foto: Scanpix
Lena Adelsohn Liljeroth.

Med en blandning av hopp och oro följer världen den dramatiska utvecklingen i Egypten. På ett sätt som vi inte sett motsvarighet till sedan kommunismens fall för 20 år sedan berörs vi av det mod och den starka frihetslängtan som människorna på Tahirtorget och andra platser ger uttryck för. Vår oro handlar om det våld och de övergrepp som har skett de senaste dagarna.

Vårt hopp gäller friheten och längtan efter att de senaste decenniernas demokratiska revolution i många länder nu äntligen ska nå arabvärlden. Med hoppet om demokratins intåg i Egypten följer också förväntningar och möjligheter till en ökad och fördjupad förståelse mellan den muslimska världen och det kristna västerlandet.

I det drama som som nu utspelar sig i Egypten görs många hjältemodiga insatser. Jag tänker naturligvis i första hand på alla de - ofta unga - egyptier som nu vågar trotsa våld och förtryck i kampen för frihet och för de rättmätiga kraven att kunna förverkliga sina livsdrömmar. Jag tänker också på alla läkare, sjuksköterskor och många, många andra som gör allt som står i deras makt för att hand om, och ytterst rädda livet på, de människor som blivit utsatta för våld och övergrepp.

Med stark oro följer vi rapporterna från alla de journalister och fotografer som i frihetens och det fria ordets tjänst ser till att världen får veta vad som skett och sker i Egypten. Vi är smärtsamt medvetna om att deras insatser haft ett högt pris i form av förföljelse, våld och misshandel. Desto viktigare är det att uppmärksamma och hedra deras insatser. Revolutionen i Egypten började på Facebook, Twitter och andra sociala medier. Men förutsättningen för omvärldens uppmärksamhet och stöd i kampen för frihet och demokrati är den dagliga rapporteringen TV, radio och tidningar.

Min allra viktigase uppgift som kultur- och medieminster är att värna kulturens frihet och yttrandefriheten. Det måste gå före allt annat. Och när det gäller yttrandefriheten har Sverige ett särskilt ansvar. Ända sedan 1766 års tryckfrihetsförodning har Sverige en lång tradtion av att stå upp för och värna det fria ordet. Ibland har denna frihet varit hotad också i vårt land. Men tack vare modiga och fria journalister och publicister, från Lars Johan Hierta till Torgny Segerstedt, har yttrandefriheten alltid vunnit och bevarats. Den är först och främst ett omistligt värde som vi aldrig får kompromissa om. Men därtill är yttrandefriheten en viktig förklaring till att Sverige har kunnat utvecklas till det öppna och demokratiska välfärdssamhälle som vi har förmånen att leva i idag. Vi kan och ska vara stolta över den friheten. Men den förpliktigar också. Och därför förtjänar de svenska journalister som nu under svåra omständigheter verkar i Egypten vårt fulla och oreserverade stöd.

På samma sätt som den svenska regeringen vill se en dialog och demokratisk utveckling i Egypten, så kräver vi också att den egyptiska regeringen säkerställer att journalister från Sverige och andra länder fritt ska kunna verka och rapportera om det som nu sker.

Lena Adelsohn Liljeroth
Kulturminister