ÅSIKT

Sänk inte skatten – satsa på välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderata kommunalråd: Vi har misslyckats med att få väljarnas förtroende

I helgen samlas över 1500 kommunpolitiskt aktiva moderater i Karlstad. Kanske dunkas det där en och annan rygg över det succéval som Moderaterna genomförde i höstas. Det finns bara en hake. Det är inte kommunpolitikernas förtjänst. Hade Moderaternas valresultat i kommunerna gällt också för riksdagsvalet hade inte alliansen blivit omvald. Mona Sahlin hade varit statsminister i Sverige.

Även om alliansens och Moderaternas valvinst är historisk är det främst en framgångsrik politik på statens område som legat grund till det starka förtroende väljarna känner för oss. Skillnaden mellan Moderaternas resultat i riksdagen och i kommunerna är hela fyra procent. Denna så kallade röstsplittring är den största på över 40 år.

En förklaring till detta är att Moderaterna hittills misslyckats i sin ambition att nå ett starkt förtroende i välfärden – vilket är kärnan i kommunernas uppdrag.

Moderaterna behöver en förnyad välfärdspolitik där omprövningen bör vara lika djupgående som förnyelsen inom den ekonomiska politiken varit. När den ekonomiska politiken förnyats har inriktningen varit att återupprätta arbetslinjen. Det har varit det tydliga och övergripande målet. I kommunerna, menar vi, ska den kommunala uppgiften vara att återupprätta välfärdslinjen.

För denna utveckling föreslås tre utgångspunkter:

Välfärdskvalitet övergripande mål i Sveriges kommuner.

Elever som på grund av bristande kunskaper inte kan studera vidare eller är anställningsbara har blivit svikna. Äldre som inte får en värdig äldreomsorg får också ett löfte sviket. Sveket består i att vi tagit på oss ett ansvar som vi inte svarar upp mot. Dessa välfärdsverksamheter är kommunernas största och allt överskuggande uppdrag. Därför ska kvaliteten i dessa verksamheter vara vårt främsta och i kommunpolitiken enda övergripande mål.

Systemens tid är förbi.

Det brukar sägas att systemskiftets tid är förbi. Vi menar att systemens tid är förbi. Vi moderater talar gärna om valfrihetsmodeller och kundval. Det är bra. Men att använda ett visst system kan aldrig vara ett mål i sig. I Sverige är förutsättningarna olika och de arbetssätt som används i Sveriges kommuner måste också vara olika. Därför måste utgångspunkten vara kvaliteten i verksamheten, hur den skapas och hur den kan höjas. Det är detta vi ska ta strid för, svaret på de problem som behöver lösas kan aldrig bara vara ett system.

Skattesänkning inget prioriterat mål i Sveriges kommuner.

För Sveriges kommuner, som i princip uteslutande ägnar sig åt välfärdsproduktion, ser utrymmet för sänkta skatter ut att vara litet de kommande åren. Att därför gå fram med löften om stora skattesänkningar i kommunerna riskerar därför att framstå som sänkta välfärdsambitioner. Kan skatterna pressas är det bra, men ingen skattesänkning i världen kan kompensera för en misslyckad skolgång eller ett ovärdigt slut under den sista tiden i livet.

I höst ska viktiga beslut fattas på Moderaternas partistämma. Förändringsarbetet måste genomsyra våra beslut och vårt agerande såväl nationellt som lokalt. Vi har nu en möjlighet att påverka vår politik och framtoning i välfärden. Ett område som omfattar över 800 000 anställda och påverkar än fler för livet genom förskola, skolgång och inte minst äldreomsorg. Med dessa utgångspunkter som grund tror vi att Moderaterna har en god möjlighet att inte bara vara det mest ansvarstagande partiet med den bästa politiken för fler i arbete, utan också partiet för alla dem som ser det stora behovet av en högre kvalitet i svensk välfärd.

Carl Grufman

Christian Gustavsson

Katja Isacsson

Cecilia Löfgreen

Patric Åberg