Vi säger inte att skolan ska öppnas för nazister

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skolverket: Vi har tydliggjort vad lag och praxis säger

Jonas Nordström, chefsjurist på Skolverket.
Jonas Nordström, chefsjurist på Skolverket.

De senaste dagarna har Skolverket kritiserats för att vi skulle öppna dörrarna för antidemokratiska partier i skolan. Kritiken bygger på en rad felaktiga föreställningar om rättsläget och Skolverkets samhällsroll.

Hur skolor ska hantera politiska partier som vill komma till skolan är en mycket svår fråga, inte minst när skolan ställs inför att partier med antidemokratiska åsikter vill komma. Just för att det är en svår fråga så har Skolverket tagit fram skriften ”Politisk information i skolan” där vi försöker tydliggöra vad som gäller. Vi har gått igenom rättsläget och återger vad Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i sina beslut.

Justitieombudsmannen har samhällets uppdrag att tolka grundlagen och i en rad beslut slår JO fast att den så kallade objektivitetsprincipen ska gälla: Om skolan väljer att bjuda in en viss grupp politiska partier, till exempel riksdagspartierna, så kan man inte säga nej till andra politiska partier som senare vill komma till skolan.

I debatten har det hävdats att Skolverket bestämt att skolorna ska slå upp portarna för Svenskarnas parti. Det är ett grovt felaktigt påstående av flera orsaker:

Skolverket kan inte bestämma vilka partier skolorna ska släppa in. Det är rektorn på varje enskild skola som avgör vem som ska få tillträde till skolan och under vilka former.

Rektorn kan besluta att inte släppa in några partier.

Om rektorn beslutat att ta emot partier kan man säga nej till ett parti om man på goda grunder kan hävda att besöket kommer leda till att ordningen inte går att upprätthålla på skolan. Däremot medger inte lagstiftningen att säga nej till ett parti enbart på grund av dess åsikter. 

Elever och skolpersonal ska känna sig trygga och inte behöva utsättas för kränkningar.

I skolan gäller samma lagar som i övriga samhället. Det är lika brottsligt att hetsa mot folkgrupp i skolan som någon annanstans. Om en partiföreträdare uttalar sig kränkande, i strid med skolans värdegrund eller gör sig skyldig till hets mot folkgrupp är skolledningen skyldig att ingripa. Det kan handla om att avbryta och avvisa partiföreträdare från skolan. Eventuellt kan man behöva tillkalla polis.

Nazismen är en våldsideologi som går helt på tvärs med skolans värdegrund. Men för att kunna utesluta ett politiskt parti enbart på grund av dess ideologi krävs en ändring av grundlagen.

Som bekant är det våra folkvalda politiker i riksdagen som beslutar om lagar ska ändras. Skolverkets roll är att tydliggöra vad lagar och rättspraxis säger.

Jonas Nordström,

Chefsjurist, Skolverket

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN