Debatt

Vi vill återta kontrollen över järnvägsunderhållet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från infrastrukturministern om järnvägen

Infrastrukturminister Anna Johansson.
Infrastrukturminister Anna Johansson.

Jag välkomnar att Seko Stockholm lyfter det eftersatta järnvägsunderhållet. Ökade satsningar på underhåll och en effektiv organisation är avgörande för arbetstillfällen och industri. Fungerande och hållbara transporter är grunden för jobbtillväxt i hela landet. Människor ska kunna arbetspendla och resa, företag ska kunna transportera sitt gods och transportsektorns klimatpåverkan ska minska.

Därför tar regeringen krafttag. Vi satsade fem miljarder extra på underhållet under mandatperioden i vår budget. Som bekant röstade riksdagen fram alliansbudgeten, med mindre anslag, men nu får vi möjlighet att återkomma med satsningarna till våren. Vi kan då göra de långsiktiga investeringar som behövs.

Socialdemokraterna sa under hela valrörelsen att vi vill återta kontrollen över järnvägsunderhållet. Det står vi fast vid. Utredningen om järnvägens organisation har fått ett tilläggsdirektiv som ska komma fram till hur vi bäst gör för att just återta kontrollen.

Det att viktigt att hitta en balans. God spridning på arbetstillfällen i landet och en flexibel organisation som till rimliga kostnader kan anpassas efter väder och vind är viktigt. Lika viktigt är att den ena handen vet vad den andra gör, att organisationen är effektiv. Statens bolag Infranord är en nyckelaktör i sammanhanget. I anslutning till att regeringen gör en samlad bedömning kommer vi att starta en översyn av Infranords ekonomiska mål. Syftet är att säkra ett välskött och effektivt bolag.

De flesta instämmer nog i att ett effektivt, modernt och klimatanpassat transportsystem är vad Sverige behöver. Så ökar vi arbetstillfällena och kan nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Men vi är nog lika många som ser att för att nå dit behövs handlingskraft, resurser och mod att satsa rätt. Det är så regeringen avser agera.

Anna Johansson (S),

Infrastrukturminister

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik