Vi måste hålla Nato på behörigt avstånd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD: Vi vill snabbt ha svensk-finsk försvarsallians på plats

Björn Söder (SD) och Mikael Jansson (SD).
Björn Söder (SD) och Mikael Jansson (SD).

Sveriges trovärdighet som ett från Nato alliansfritt land kan i dag ifrågasättas.

Den amerikanske flygvapengeneralen Franc Gorenc besökte nyligen Sverige. Han tog upp möjligheten till ett samarbete mellan Nato och Sverige om incidentberedskapen. Vi sverigedemokrater anser naturligtvis att ett sådant samarbete är omöjligt. Det skulle få världen att ifrågasätta vår alliansfrihet från Nato.

Sveriges relation till Nato redan i dag kan diskuteras, även om varje samarbete har hittills har haft en förnuftig bakgrund. Partnerskap för fred (PFF) underlättar samverkan i internationella insatser, främst genom teknisk kompabilitet och utbildning i gemensamma system. Nato Response Force (NRF) har som konsekvens att vi får billig tillgång till avancerade övningar. Värdlandssupport (HNS) innebär att Sverige bygger upp en förmåga att ta emot och ge hjälp från Nato vid behov och efter beslut.

SD har godkänt PFF, NRF och HNS – men den samlade bedömningen gör att vi är beredda att ompröva våra beslut.

Vi respekterar Natos och USA:s militära roll i världen. Den skapar balans gentemot framförallt Rysslands och Kinas militära förmågor. USA stödde den fria världen i andra världskriget och rustade sedan ihjäl Sovjetunionen. Det är bra.

Sveriges roll under kalla kriget var som en alliansfri nation. Vi gick inte med i Nato 1949 på grund av vårt läge och för Finlands skull. Vi skötte vår alliansfrihet väl, genom att upprätthålla ett starkt försvar. Vi tror att Sveriges roll i framtiden också kommer att vara att stå utanför Atlantpakten, eftersom det gynnar avspänningen.

I dag tillverkas all västlig försvarsmateriel med Nato-standard. Detta är dock inget större problem än att vi använder oss av metersystemet. Det skapar inget beroende. Naturligtvis måste svenska försvarsindustrier följa Nato-standard för att få avsättning på världsmarknaden.

Sverige valde att inte skaffa kärnvapen på 50-talet. Det tycker nog de flesta i dag var en god säkerhetspolitik. Antalet kärnvapennationer bör inte öka. Men vi har i dag samtidigt att ta hänsyn till stormakter som bedriver konventionellt krig trots kärnvapenbalansen.

Viktigt för oss sverigedemokrater är att den fredstida samverkan med det finska förvaret omvandlas till en försvarsallians undertecknad som ett statsförbund. Den svenska och finska avskräckande tröskeln mot angrepp skulle i ett gemensamt försvar höjas ordentligt. Om det värsta skulle hända och Ryssland med delar av sin krigsmakt skulle anfalla ett rustat Sverige-Finland skulle det kosta dem mycket. Ryssland skulle i många avseenden inför övriga världen vara avgjort svaga efter sådant dramatiskt händelseförlopp. En försvarsallians med Finland bör skapas genom en snabb tidsplan.

Försvarsberedningens kom i sin säkerhetsrapport fram till att: ”Ett land med fortsatta stormaktsambitioner i Sveriges närområde är ett faktum som vi har att i än högre grad förhålla oss till. Detta påverkar vår säkerhetsmiljö.”

Ett bra sätt att förhålla sig är svensk alliansfrihet från Nato, försvarsallians med Finland och dubblerade försvarsanslag. Då förhåller vi oss till säkerhetsläget. Så om inte Socialdemokraterna ändrar sig är Nato-spåret stängt. Det blir inget svenskt Nato-medlemskap.

Sverige har hållit sig utanför krig i över 200 år. Låt oss innerligt hoppas att vi är fortsatt lyckosamma med detta.

Björn Söder (SD),

säkerhetspolitisk talesman

Mikael Jansson (SD),

försvarspolitisk talesman

Publisert: