SDU borde inte ha rätt till statsbidrag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Organisationen respekterar inte demokratiska idéer

En SDU-demonstration i Göteborg 2011.

Foto: Thomas Johansson

I dag har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen), fattat beslut om att för första gången bevilja Sverigedemokratisk Ungdoms ansökan om statsbidrag.

För att få ta del av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer krävs att organisationen är demokratiskt uppbyggd samt att den respekterar demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering. Det innebär att verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde.

För oss är det tydligt att SDU inte ställer sig bakom detta och vi vill därför att regeringen snarast förtydligar om MUCF har gjort rätt tolkning av syftet med bidraget.

MUCF delar årligen ut statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer som arbetar med alltifrån partipolitik till rollspel. Ett viktigt bidrag som ger till stöd till barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. SDU söker nu bidrag för sjätte året i rad men har aldrig tidigare beviljats bidrag då deras interndemokrati vid tidigare ansökningar har brustit.

Vi menar att deras ansökan även denna gång skulle ha avslagits då deras program inte lever upp till de riksdags- och regeringsbeslut som ligger till grund för fördelningen av statsbidraget. SDU har självklart all rätt att organisera sig, men rätten att organisera sig får inte automatiskt medföra rätten att beviljas skattemedel för att sprida rasistiska budskap. 

I förarbetena till det nuvarande statsbidraget tydliggörs att poängen med kravet att organisationer måste respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, är att stänga rasistiska organisationer ute från bidraget. Vi menar att SDU har tydligt rasistiska åsikter. I deras politiska program (som finns att läsa på deras hemsida) finns till exempel följande formuleringar:

”Under senare år har stora delar av de asylsökande som kommit till Sverige kommit från länder som Somalia, Irak och Afghanistan, vars invånare generellt visat sig ha mycket svårt att ta seden dit de kommit. Just somalierna som generellt haft mycket svårt att anpassa sig tar Sverige emot överlägset flest av i hela världen...”

”Massinvandring och mångkultur är båda förödande för en nationalstat med utbyggt välfärdssystem som Sverige. Tillsammans kan de dock skapa ännu värre problem som på sikt kan bli helt oöverstigliga. Vi är inte långt därifrån idag”.

”Kriminaliteten skenar i det nya Sverige. Särskilt allvarligare typer av brott, så som sexual- och våldsbrott ökar drastiskt. Hatbrott mot svenskar i det egna landet Sverige breder ut sig allt mer. På senare år har även mångkulturella fenomen så som stenkastning mot myndighetspersonal, bilbränder, gruppvåldtäkter och "bötning" blivit allt mer frekvent förekommande.”

”Den farliga kombinationen mångkultur och massinvandring har lett till att kriminella invandrare i förorterna mer eller mindre har förklarat krig mot det svenska samhället.”

Dessa exempel ser inte vi som förenliga kravet att respektera demokratins idéer. Istället för att respektera alla människors lika värde skuldbelägger de hela befolkningsgrupper och vill utestänga dem från vår demokratiska gemenskap.

Vi tycker att MUCF tolkat förordningen som styr bidragen felaktigt. Som ledamöter i MUCF:s insynsråd vill vi därför se ett klargörande från regeringen och ansvariga statsråd, Aida Hadžialić, gymnasie- och kunskapslyftsminister och ansvarig för MUCF, samt Alice Bah Kunhke, demokratiminister, om man delar MUCF:s bedömning. Tycker regeringen att skattemedel fortsättningsvis ska gå till att finansiera rasistiska organisationer?

Jonas Agdur,

Rossana Dinamarca,

Felix König,

Kristina Ljungros

Publisert: