ÅSIKT

Biståndsorganisationer behöver lokala partners

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Radiohjälpen: Vi är transparent och noggranna med vilka vi stöder

Charity Rating påstår i dag att de som ger till Musikhjälpen inte kan veta var pengarna tar vägen och gör sedan en långsökt koppling till en organisation man ogillar. Jag menar att det inte stämmer och att Radiohjälpen är både är transparenta och noggranna i vilka projekt som Musikhjälpens insamlade medel stöder.

Alla biståndsorganisationer som främjar ett syfte även utanför biståndsvärlden (det kan vara kyrkliga organisationer eller till exempel fackliga) måste beskriva hur de säkerställer att de inte blandar ihop t ex mission och bistånd. Kan de inte tydliggöra det får de inte stöd. Under det senaste året har PMU bland annat fått bidrag för det arbete med våldtagna kvinnor som Dr. Denis Mukwege bedriver i Kongo-Kinshasa, ett projekt som också också fått stöd av Sida och EU. Dr. Mukwege har nominerats till Nobels fredspris för detta arbete. Finns det en risk att särintressen styr biståndet beviljar vi inte projekten.

Radiohjälpen fattar inte beslut i förväg. Vi kan inte besluta om pengar vi inte har. Vårt uppdrag är att agera som en opartisk kvalitetssäkrare för biståndsverksamhet. Om man vill stödja arbetet mot hiv/aids generellt kan man göra det via Radiohjälpen, som sedan väljer ut de bästa projekten. Vi är inte bundna till en enstaka organisations projekt. Har man förtroende för Radiohjälpens förmåga att välja ut bra projekt i enlighet med de kriterier som vi lagt ut på vår hemsida, så är Musikhjälpen ett mycket bra sätt att stödja det arbetet. Har man inte det förtroendet för Radiohjälpen ska man självklart välja en organisation man har förtroende för. Vi är inte en konkurrent till andra, vi är ett komplement.

Jag ser gärna en diskussion med Charity Rating kring Radiohjälpens arbete, men då ska den vara saklig och inte bygga på oriktiga påståenden.

Per Byman

Generalsekreterare Radiohjälpen

ARTIKELN HANDLAR OM