ÅSIKT

REPLIK: Vårdsatsningarna är bara valfläsk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Är det inte fantastiskt med vilken precision socialdemokraternas ”satsningar” på äldreomsorgen sammanfaller med valåren? Just då finns det pengar till insatser av aldrig tidigare skådat slag. Inför valet 2002 var äldreomsorgen också ett av de områden där socialdemokraterna lovade stora förändringar. Då handlade det om boendet. I en rapport som presenterades strax före valet utlovades 10 000 nya platser i äldreboenden. Resultatet efter tre år är att antalet platser minskat med 13 500.

Nu kan vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson plötsligt skaka fram en miljard friska kronor till äldreomsorgen. Hur ska vi våga tro att det som utlovas den här gången blir verklighet?

Ylva Johansson tar i sin artikel den 21 oktober upp ett antal områden inom äldreomsorgen som ska förbättras. Bland annat ska 10?000 utbildningsvikarier avlösa äldreomsorgspersonal som ska få vidareutbildning och högre kompetens. Vi välkomnar den satsningen men ifrågasätter hur den ska kunna genomföras. Om vikarierna överhuvudtaget går att uppbringa kommer de knappast att få behålla sina jobb. Vikariesatsningen är en kortsiktig lösning som tillsammans med andra åtgärder hyfsar till arbetslöshetssiffrorna lagom inför valet. Blir det samma resultat som med bostäderna? Det som behövs är fler fast anställda med arbetsförhållanden som gör att de inte ständigt måste avstå från pratstunden, klappen på kinden, promenaden, att vara sällskap i samband med måltiden därför att de inte har tid. Ensamhet och isolering är en viktig anledning till att de äldre äter för dåligt.

I socialdemokraternas Sverige tas väldigt lite hänsyn till vad den äldre själv vill. Många rutiner som den äldre har både vad gäller mat och annat lämnas helt åt sidan när planeringen av omsorgen görs. Att tvingas äta när man inte är hungrig eller tvärtom är naturligtvis också en bidragande orsak till att aptiten försvinner och ersätts av apati.

Det är den vårdbehövande själv som måste vara i centrum när äldreomsorgen planeras. Kristdemokraterna vill införa en värdighetsgaranti. Den handlar om så självklara saker som att det ska finnas tid att få hjälp med att äta och dricka tillräckligt, att få duscha regelbundet, att det ska finnas tillräckligt med personal för att den äldre ska få känna sig ompysslad och få möjlighet att komma ut i friska luften om hälsan tillåter det. Den som har fyllt 85 år ska själv få avgöra om hon vill bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst eller vill ha en plats i ett äldreboende. Det är några exempel.

Hur ett land tar hand om sina gamla och sjuka visar hur högtstående landets kultur är. Det återstår mycket att bevisa på det området i socialdemokraternas Sverige.

Läs mer

Inger Davidson (Riksdagsledamot för kristdemokraterna)