Debatt

Låt skärgården få liv igen – skjut skarven

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Gustav Hemming om skarven

De tysta skärgårdssomrarna vittnar om en allvarlig ekologisk kris i skärgården. Som en nödåtgärd behöver skarvbeståndet reduceras till ungefär en tredjedel av dagens nivå, skriver Gustav Hemming, skärgårdslandstingsråd (C).
De tysta skärgårdssomrarna vittnar om en allvarlig ekologisk kris i skärgården. Som en nödåtgärd behöver skarvbeståndet reduceras till ungefär en tredjedel av dagens nivå, skriver Gustav Hemming, skärgårdslandstingsråd (C).

REPLIK. Krister Mild skriver på Aftonbladet debatt att man inte ska skylla på skarven och menar att det är övergödning och överfiske som är anledningen till Östersjöns problem. Och trots att både övergödning och överfiske är problem för Östersjön så har Krister tyvärr fel, skarven är ett verkligt hot mot det hållbara fisket i Östersjön.

Den som seglat i skärgården under senare år har upplevt hur sjöfågeln nästan försvunnit. Med ett undantag: Skarven.

Den som fiskar i skärgården upplever hur fångsterna minskat och de fiskar som man ändå får visar tecken på allvarliga stick- och skärskador.

I Stockholms skärgård har vi vad som ser ut som en ekologisk katastrof under uppsegling.

Skarven breder ut sig och äter upp fisk vilket driver bort andra naturligt förekommande sjöfåglar. Det rubbar hela ekosystemet, påverkar fiskeriet och själva möjligheten att bo och verka i skärgården.

De tysta skärgårdssomrarna de senaste åren vittnar om en allvarlig ekologisk kris i skärgården där skarven är en bidragande orsak.

Trots att EU har lättat på reglerna för skyddsjakt, och skarven är extremt livskraftig, behandlar Naturvårdsverket fortfarande skarven som en utrotningshotad art.

Som en nödåtgärd behöver skarvbeståndet reduceras till ungefär en tredjedel av dagens nivå.

Jag inser att sambanden är komplexa och andra miljöfaktorer spelar roll. Men i det akuta läget måste skarvens tryck på ekosystemet lättas.

Samtidigt måste arbetet med att hitta lösningar på skärgårdshavets övriga miljöproblem intensifieras. Frågan är bara när Naturvårdsverket ska inse att skarven är ett problem?

Gustav Hemming, skärgårdslandstingsråd (C)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Östersjön

ÄMNEN I ARTIKELN

Östersjön

Djur & natur