Debatt

Ni ljuger om vår bostadspolitik, S

Replik från Moderaterna om bostadsfrågan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraternas enda åtgärd är dyra och verkningslösa byggsubventioner till byggherrarna, skriver Benjamin Dousa och Mats Green.
Socialdemokraternas enda åtgärd är dyra och verkningslösa byggsubventioner till byggherrarna, skriver Benjamin Dousa och Mats Green.

DEBATT

REPLIK. När Socialdemokraterna står utan svar eller lösningar på den akuta bostadsbristen och pressas av ett fallande stöd i opinionen väljer de i stället att lägga all kraft och energi på att förtala Moderaterna och sprida en oro som saknar förankring i verkligheten.

Den bostadspolitiska debatten förtjänar en seriös vilja från alla partier om hur vi ska kunna komma till bukt med problemen på bostadsmarknaden. Hur bostadsbyggandet och rörligheten kan öka så att fler människor kan få sin första bostad och att fler företag kan växa och anställa.

Bostadsbristen är akut. Det spiller över på i stort sett samtliga samhällsområden och bidrar till trångboddhet och sociala problem. För att vara ett parti som inte gjort något för att öka bostadsbyggandet den senaste mandatperioden har Socialdemokraterna ett anmärkningsvärt högt tonläge. Samtidigt faller nu bostadsbyggandet i en högkonjunktur.

Moderaterna ser allvarligt på hur hyresrätten kraftigt har marginaliserats under en lång tid i Sverige. Dagens regleringar kring hyresrätten är i behov av förändring för att värna hyresrättens framtid. Vi har varit tydliga med att det krävs en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknadens funktionssätt och att vi bör få till stånd en ansvarsfull infasning av ett mindre reglerat hyressättningssystem på sikt.

Socialdemokraternas enda åtgärd är dyra och verkningslösa byggsubventioner till byggherrarna.

Trots den värsta bostadskrisen på 50 år har ingen regering i modern tid lagt så få förslag för att öka byggandet. Regeringen skulle kunna få igenom vilken regelförenkling som helst i riksdagen imorgon om de hade haft ett enda förslag.

Vi moderater ägnar hellre kraft åt att diskutera hur hyresmarknaden ska fungera bättre och hur bostadsbyggandet i Sverige kan öka, än att sprida medvetna lögner om andra partier.


Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)
Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Valet 2018

LÄS VIDARE

DEBATT. Tre miljoner svenskar riskerar chockhöjd hyra

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Bostadsmarknad

Bostadspolitik

Moderaterna

Socialdemokraterna

Benjamin Dousa