ÅSIKT

Nu krävs handling för de skuldsatta

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

517 diakoner: Vi möter de drabbade – men kan inte hjälpa alla

I sin höstbudget lägger Sveriges regering fram förslag mot överskuldsättningen i samhället. Vi som arbetar inom Svenska kyrkans diakoni och inom kommunernas budget- och skuldrådgivning välkomnar dessa förslag, då vi länge märkt en ökning av antalet överskuldsatta.

Många människor söker sig till oss när de har skulder som de inte kan betala. Överskuldsatthet påverkar deras fysiska och psykiska hälsa samt deras möjligheter att ta sig fram i samhället. De har svårt att skaffa eller byta bostad, betala pendling till arbete och betala extrautgifter såsom tandvård och glasögon. Den sista december 2014 fanns det 426 046 skuldsatta personer registrerade i Kronofogdens register.

Många av dessa personer har barn som påverkas negativt av föräldrarnas skuldsituation. Enligt en statlig utredning, SOU 2013:78 från 2013, uppgavs att drygt 161 000 barn i Sverige levde i familjer där minst en förälder hade ett skuldkonto hos Kronofogden, och då finns ändå ett mörkertal eftersom en del föräldrar har skulder som inte skickats till Kronofogden.

Dessa barn kan aldrig ta för givet saker som brukar höra barndomen till, som fritidsaktiviteter, barnkalas, semester eller vinterkläder.  

Vi som möter människor i denna situation ser tydligt deras känslor av hopplöshet när det gäller möjligheten att förändra sina liv. Det är oerhört frustrerande för oss att se så många barn och vuxna som drabbas, utan att vi har möjlighet att hjälpa alla.

De flesta av dessa människor lever inte ”lyxliv” utan har hamnat i skuld på grund av en redan utsatt livssituation, som t. ex sjukdom eller arbetslöshet. Det vi ser idag är att det går snabbt att hamna i skuld på grund av inkassoavgifter och höga räntor, men att det däremot tar lång tid att få adekvat hjälp att bli skuldfri. Diakonerna kan oftast bara hjälpa till kortsiktigt. De kommunala budget- och skuldrådgivarna arbetar långsiktigt men behöver bli fler och få fler verktyg för att kunna göra skillnad.

Vi vill därför uppmana Sveriges riksdag att anta regeringens förslag och förändra lagstiftningen för att på så sett förhindra och avhjälpa överskuldsättning. Utöver regeringens förslag vill vi gärna se ändrad ockerlagstiftning och förstärkt tillsyn av inkassobolag och kreditinstitut. Vi vill att det satsas mer resurser på kommunernas budget- och skuldrådgivning så att människor snabbare kan komma ur sin skuldsituation. Och vi vill se en slutlig preskription för skulder som är 15 år eller äldre hos Kronofogdemyndigheten.

Överskuldsättning är ett stort samhällsproblem, och vi ser med egna ögon det lidande den orsakar både barn och vuxna. Vi uppmanar våra lagstiftare och beslutsfattare att snabbt vidta åtgärder för att förebygga överskuldsättning samt hjälpa dem som redan hamnat i skuldfällan. Nu behövs konkret handling och inte fler utredningar!

517 diakoner som arbetar i Svenska kyrkan och av styrelsen i

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal

tjänst som företräder 290 budget- och skuldrådgivare.

ARTIKELN HANDLAR OM