ÅSIKT

Malmö behöver hjälp, Ygeman!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartister: Gränskontrollerna har gjort att flyktingmottagandet korkat igen

Foto: KRISTER HANSSON
Den korta tid som har gått sedan gränskontroller infördes har förvärrat situationen i Malmö, skriver debattörerna.
Karolina Skog och Rasmus Ling.

DEBATT. I dag besöker inrikesminister Anders Ygeman Malmö. Vi har ett budskap till honom. Mottagandet av flyktingar i Malmö är sedan gränskontrollerna infördes extremt ansträngt. Det fanns uppenbarligen inte beredskap hos de statliga myndigheterna för en så snabb förändring. Resultatet har blivit att en tidigare flaskhals helt har korkats igen.

Samtidigt är berättelsen om vad som görs inom vår kommun en berättelse om vad välfärdslandet Sverige kan. Inte ett skäl att sluta oss mot omvärlden och blunda för det onda.

De insatser som görs i Malmö är helt enorma, få inser troligen vilket hårt arbete som ligger bakom. Vi har tagit emot 10 000 ensamkommande barn i år. Barnen är Malmös ansvar fram tills dess att andra kommuner kan ordna mer långvarigt boende. 1 000 personer har rekryterats och kastat sig in i tuffa arbetsuppgifter. Viljan att bidra är enormt stark. Anställda inom olika förvaltningar har bett om tillfällig förflyttning till de verksamheter som arbetar direkt med flyktingmottagningen.

Det handlar om tak över huvudet och säkerhet. Trots knappheten är det långt bättre än vad människorna flyr ifrån. Våra anställda kämpar med att se varje individ och ge det stöd som förväntas utifrån både lagar och anständighet.

Detsamma kan vi inte säga om ledning och organisation i statliga myndigheter och andra kommuner. Det arbetas mycket hårt på många ställen, det ifrågasätter vi inte, men vi saknar en medvetenhet om behovet och en vilja att hitta lösningar utanför det ordinarie arbetet. Vi saknar ett nationellt ledarskap som aktiverar de resurser som faktiskt finns.

En sådan sak är att de flesta kommuner stänger ner sitt mottagande av ensamkommande barn på helgerna. Stängs social jour för barn i kommunen i behov av direkt hjälp också? Att man låter barn som fått besked om anvisningskommun sitta i en gymnastiksal i Malmö och vänta är obegripligt. Att personalen i Malmö som finns där för att ta hand om barnen skulle ta helg har inte föresvävat någon. De tar ett extra helgpass i stället. Samtidigt hör vi att flera kommuner säger sig vara beredda att bistå, men stoppas av juridiska småsaker.

De förslag som kommit från nationellt håll med syfte att enklare och snabbare ordna olika typer av tillfälliga boenden för flyktingar är långt ifrån tillräckliga. Boverkets förslag på undantag i plan- och bygglagen visar att insikt helt saknas om vilka praktiska frågor som vi hanterar. Å andra sidan visar det att mycket mer är möjligt att åstadkomma. Att snabbt göra om kontor och verksamhetslokaler till boenden är en sådan tämligen enkel sak.

Kommuner runt om i landet berättar att Migrationsverket refuserat förslag på boendelösningar som de presenterat. Det finns tomma Folkets hus, byggdegårdar, kursgårdar med mera som inte används. Låt oss öppna dessa dörrar.

Den korta tid som har gått sedan gränskontroller infördes har förvärrat situationen i Malmö. Migrationsverket här ska nu registrera och placera en ännu större andel av dem som söker asyl i vårt land, samtidigt som vi hindrar människor att söka sig vidare till Finland eller Norge.

I väntan på registrering placeras asylsökanden i ett polisbevakat tältområde med orimliga förhållanden. Aldrig trodde vi att vi skulle se asylsökande fly från svenska myndigheter.

Före gränskontrollerna höll en aktiv samverkan mellan Malmö, polisen, civilsamhället och Migrationsverket på att upparbetas. Den var inte perfekt, men ändå ett bevis på vad som kan åstadkommas genom samverkan. Nu ser vi att det samarbetet har slagits sönder.

Vi är ett skarpt läge i Europa. Vi kan välja att följa rädslan och sluta oss eller så kan vi i sorgen hitta handlingskraft. Det är kriget, terrorn och flykten som är den verkliga krisen. Malmö är beviset på att välfärdslandet Sverige klarar av att bidra till att milda dessa effekter. Det hoppas vi att Anders Ygeman ser vid sitt besök i dag.

Karolina Skog

Gruppledare i fullmäktige i Malmö, Miljöpartiet

Rasmus Ling

Riksdagsledamot från Malmö, Miljöpartiet

ARTIKELN HANDLAR OM