ÅSIKT

Vi måste äta mindre kött – inför en skatt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Läkare: Cancerlarmet stämmer väl överens med tidigare rön

Foto: Jonas Herjeby

DEBATT. Trots ett entydigt budskap från alla världens expertpaneler under mer än ett årtionde att vi bör minska rött kött och chark i vår kost fortsätter kosten i Sverige att centreras kring dessa livsmedel.

Världshälsoorganisationen WHO har nu utvärderat tillgänglig vetenskap kring hur cancerframkallande kött och charkvaror är samt styrkan i det vetenskapliga underlaget.

WHO:s cancerorganisation IARC slår fast tidigare slutsatser från andra expertpaneler som Världscancerfonden att kött och charkvaror är cancerframkallande för människor.

Kött klassificeras som sannolikt cancerframkallande (klass 2A). Detta motsvarar det vetenskapliga underlaget för att slå fast cancerrisk för exponering av till exempel akrylamid, UV-strålning och eldrök. Charkvaror som skinka, kassler och korv klassas som säkert cancerframkallande (klass 1). Bland andra exponeringar som bedömts säkert cancerframkallande kan nämnas asbest, arsenik, radon och tobaksrökning,

Denna slutsats stämmer väl överens med Världscancerfondens slutsatser. Dessa publicerades redan 2007 och har uppdaterats för flera cancerformer sedan dess. Deras rekommendation gällande kött har inte ändrat sig sedan dess utan lyder fortfarade: Begränsa rött kött i kosten och undvik helt charkvaror i kosten.

Om denna kunskap nu finns och har funnits så länge, varför fortsätter vi ändå att äta kött i så stora mängder? Köttkonsumtionen i Sverige minskade bara några promille 2014. Nötköttskonsumtionen ökade till och med, trots att många debattörer under lång tid även lyft miljöskäl till minskad konsumtion av nötkött.

Alla som får ta del av den kunskap som finns tillgänglig i dag om de negativa effekterna av köttkonsumtion, både för vår hälsa, vår miljö och för djuren, instämmer i att vår köttkonsumtion måste minska.

Vad som krävs för att få till detta är en miljö som underlättar köttfria val. I dag råder det motsatta. Kött har gjorts tillgängligt överallt på bekostnad av köttfria val. Det marknadsförs aggressivt och säljs till lockpriser. Mest förbluffande är att köttproduktionen erhåller skyhöga subventioner. Dessa är högre än för vegetabilier eftersom fodret subventioneras och det krävs talrika kilo foder för att producera ett kilo kött.

Det är mycket glädjande att se att fler väljer grönare mat trots denna motvind. Intresset för vegetariskt har ökat mycket senaste året så förhoppningsvis får vi ändå se en rejäl minskning av köttkonsumtionen 2015. Utvecklingen behöver dock inte ske i denna motvind. Politiska styrmedel krävs för att vi med lätthet ska kunna göra köttfria val.

Låt oss verka för att subventioner på kött tas bort, att marknadsföringen och tillgängligheten begränsas till rimliga nivåer och ersätts av köttfria alternativ och slutligen, låt oss beskatta kött, precis som vi gör med alla andra handelsvaror som skadar vår hälsa och vår miljö.

David Stenholtz

Specialistläkare onkologi

Ordförande Läkare för framtiden

ARTIKELN HANDLAR OM