Hur kan mitt parti göra de unga till gatubarn?

Carin Flemström, socialdemokrat: Löfven för partiet långt ut på ett sluttande plan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-04-15

Oordning när det gäller värderingar skickar signaler om att flyktingar kan man behandla lite hur som helst, de är inte människor som vi, skriver Carin Flemström. Bilden är ett montage.

DEBATT. Jag är socialdemokrat och vill gärna tro att min partiledning vet bäst. Så nu sitter jag med ”S”, vår ensamkommande kille från Afghanistan och försöker förklara avslagen i alla instanser.

Säger att partiledningen måste smyga in en bättre lagstiftning för de ensamkommande så att inte de främlingsfientliga ska märka det för de börjar bli många, speciellt bland yngre män där Sverigedemokraterna och Moderaterna nu har över 50 procent.  

Att man därför gör flera små förbättringar i stället för en stor och då blir det hål mellan de olika lagarna och i ett sådant hål befinner du dig i nu, men snart kommer det kanske en ny lag som fångar upp dig – om du inte blivit avvisad dessförinnan.

”S” har bott hos oss i 14 månader och lämnade in sin asylansökan för två år och åtta månader sedan. Inte ens med den föreslagna asylrätten för gymnasiestudier skulle han få stanna. Han kom nämligen så tidigt att migrationsverket hann ge sitt första avslag efter 14 månaders väntetid – inte de 15 månader lagförslaget föreskriver.  

Skulle verket ha utrett inom 10 månader skulle han fått stanna för då var han även i deras ögon en minderårig.

En annan kille kom den 3 november 2015, också han före den tillfälliga lagens införande, men fick tid hos migrationsverket för ansökan om asyl först den 28 november – ska därmed avvisas.  

Så oförståeliga tidsgränser, sådan inkonsekvens, sådant grymt taktiskt tänkande inför stundande val.

Ungdomarna går sönder. Bara de senaste veckorna har jag träffat två ungdomar som reagerar med demensliknande symptom. Tappar minnet och rumslig orientering, orkar inte sköta om sig själva, äter inte.

De märks för livet, inte bara för det de upplevt i hemlandet utan också för den misshandel, psykiskt och fysiskt, de svenska myndigheterna utsätter dem för när de först erbjuds trygghet och sedan slängs de ut.

Och varför orsaka oss runt ungdomarna denna sorg och förtvivlan? I vårt fall handlar det inte bara om mig och min man, utan också om den familj som vi har ”delad vårdnad” med, våra barn och barnbarn, övrig släkt och vänner.

Och hur står lärarna i skolan ut som ständigt möter dessa förtvivlade ungdomar i mängd och som ändå alltid ger tröst? Vi går också sönder. Är det ett gatubarn i Kabul som min ålderdom ska handla om? Efter det senaste avslagsbeslutet vaknar jag varje morgon med ångest.

Ett axplock från Migrationsverkets utredningar:

  • Intyg av överläkare inom psykiatrin angående omfattande suicidrisk överprövas av tjänsteman på MV som anser sig kunna bedöma att suicidrisk inte föreligger. Efter avslag så görs ett mycket avancerat suicidförsök.
  • Mord på föräldrar då killen var 13 år anses inte har någon påverkan när han är 18 år. Inte heller anses det ge psykiska men av att ha varit ”danspojke” i flera år.
  • MV anser sig veta att talibaner inte bryr sig om att äldste sonen återvänder till ett talibanstyrt område efter att man mördat föräldrarna eftersom de inte lydde talibanerna.
  • Påståenden om att det går att färdas säkert på vägarna från Kabul trots att det även i Migrationsverkets analyser påpekas att talibanerna har vägspärrar.

Migrationsöverdomstolen går i hög utsträckning på vad Migrationsverket säger. Ungdomarnas företrädare får inte betalt för att ta fram eget material. Ungdomar nekas personligt företräde. Minderåriga som följt sin gode mans råd att inte delta i åldersbestämning behandlas plötsligt som beslutskapabla vuxna. Man behandlar inte klagomål på att Migrationsverket använder icke auktoriserade tolkar.

JO besvarade min anmälan med att man redan anmärkt på att utredningarna var godtyckliga så därför onödigt att göra det en gång till!

Så här förklarar en socialsekreterare för mig hur det gick till när en åldersuppgraderad pojke med omedelbar verkan fick lämna sin familj efter två år då han åldersuppgraderats: ”Jag meddelade honom muntligen att nu gäller LMA”, (Lagen om mottagande av asylsökande). Inget skriftligt beslut, ingen besvärshänvisning, ingen övergångstid för att pojken skulle kunna hitta andra lösningar.

Ungdomar som börjat läka från tidigare trauman förutsätts ta sin ryggsäck och själva leta upp en vuxenförläggning med ofta passiva och drogande män 80 mil bort.

De statliga anslagen till kommunerna för att 18-åringarna ska kunna bo kvar används inte av alla kommuner för det ändamål de är avsedda för. Tyvärr bidrar inte heller min socialdemokratiskt styrda hemkommun med en krona vare sig till rådgivning eller boende för åldersgruppen.

Lagen om vård av unga gäller faktiskt upp till 21 år och det finns domstolsutslag på att man inte generellt kan hävda att Migrationsverket står över andra myndigheter.

Socialsekreterare som bryr sig om ungdomarna mejlar till mig från sina privata mailadresser.

Partiet talar om att skapa ordning och reda. Men oordningen beror på att man inte vill stå utåt för sin grundläggande ideologi utan försöker tillfredsställa människor med annan ideologi. Låt Moderater och Sverigedemokrater stå för sina värderingar själva, dagtinga inte med vår egen ideologi. Vi förlorar vår trovärdighet och gynnar bara ”originalet”.

Att skyddsbehov, som avgör liv och död för dem som vi alla öppnade våra hjärtan för, inte längre är det som gäller, utan ren taktik inför valet, det känns så avlägset från vad socialdemokratin ska stå upp för.

Gränskontroller blev nödvändigt men vi måste ta ansvar för dem som i god tro kom hit.

Oordning när det gäller värderingar skickar signaler om att flyktingar kan man behandla lite hur som helst, de är inte människor som vi. På alla nivåer brister rättssäkerheten.

I avvaktan på ny lagstiftning måste avvisningarna/deportationerna stoppas.

Ge amnesti till de ensamkommande som inte begått grova kriminella handlingar.

Och Löfven likställ inte ungdomarna med grova brottslingar som Akilov när du talar om papperslösa. Du för partiet långt ut på ett sluttande plan när det gäller människosyn. Det är rent ut sagt skamligt.

Gör inte ungdomarna till gatubarn, låt dem gå i skolan!

Låt oss få tillbaka vår tilltro till samhället och det socialdemokratiska partiet. Låt oss få bli goda valarbetare.


Carin Flemström, medlem i Socialdemokratierna i 30 år med förtroendeuppdrag i såväl partiet som i kommun och landsting.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.