Utökat straffansvar löser inte problemen

Replik från Britta Lejon om myndigheternas rättsosäkerhet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett utökat skadeståndsansvar är till större gagn för medborgarna än att anställda i staten ställs inför domstol, skriver Britta Lejon.
Ett utökat skadeståndsansvar är till större gagn för medborgarna än att anställda i staten ställs inför domstol, skriver Britta Lejon.

REPLIK. I Aftonbladet den 17/8 föreslår debattörerna Monteiro och Lundberg att ett utökat straffansvar införs för statligt anställda för att komma tillrätta med felaktigheter som begås av olika myndigheter.

ST är det största fackförbundet inom staten. Våra medlemmar, oavsett om de är anställda i Försäkringskassan eller på andra myndigheter, har ett stort ansvar för att ärenden och handläggning sker på ett opartiskt, korrekt och rättssäkert vis.

De arbetar ofta med myndighetsutövning där service och den enskildes rättssäkerhet står i fokus. När felaktigheter begås, finns det redan ett regelverk för att utkräva ansvar av statliga tjänstemän. Detta består av ett straffrättsligt, ett arbetsrättsligt och ett skadeståndsrättsligt ben.

Brister i myndigheternas verksamheter löses inte genom att mer ansvar läggs på den enskilda tjänstemannen, utan genom andra angelägna åtgärder:

Det måste finnas tillräckligt många anställda i de statliga verksamheterna för att medborgarna ska kunna få service och stöd de har rätt till. Tjänstefel som begås av försummelse eller slarv beror ofta på en pressad arbetssituation, otydlighet eller brister i arbetsmiljön.

Det är därför bättre att lösa problemen genom öka antalet anställda, ge bättre förutsättningar för ledarskapet och att införa en statstjänstemannautbildning för alla anställda.

Ett utökat straffansvar för tjänstefel leder inte till ökad rättssäkerhet. I vart fall inte att det skulle bli tydligare och mer förutsägbart för allmänheten och för de som arbetar inom staten.

En enig riksdag har beslutat att utreda ett utökat straffansvar för statligt anställda. Om riksdagen också beslutar om ett utökat straffrättsligt ansvar är det ur rättssäkerhetssynpunkt bättre att införa nya eller skärpta straffbestämmelser inom de områden där problem finns.

Om det exempelvis är problem med IT-säkerheten – inför då hellre en konkret formulerad straffbestämmelse inom det området än en allmän och svepande tjänstefelsbestämmelse som bara kommer skapa osäkerhet hos såväl allmänheten som de anställda.

Staten bör istället satsa på att kompensera personer som drabbas av myndigheters felaktigheter. Ett utökat skadeståndsansvar är till större gagn för medborgarna än att anställda i staten ställs inför domstol.

Självklart ska myndigheternas verksamhet vara rättssäker och effektiv. Det åstadkommer vi genom tillräckligt med anställda, ökade krav på kunskap, förutsättningar för ett bättre ledarskap, att felaktiga rutiner snabbt rättas till och genom att skadeståndsregler som garanterar att den som drabbas av ett felaktigt beslut hålls skadeslös.


Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE