Arbetsförmedlingen efter kritiken: Förlåt, Alexandra

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inom Arbetsförmedlingen vill vi beklaga det bemötande du beskriver.

Vår uppgift och vår ambition är att kunna bemöta var och en som kommer till Arbetsförmedlingen individuellt, utifrån dennes speciella situation.

Från första januari i år finns ett program, Arbetslivsintroduktion, för de personer som har uppnått tidgränsen i sjukförsäkringen. I programmet ska vi ta hänsyn till varje persons unika förutsättningar. Deltagande i programmet ska ge klarhet i vilka former av arbetslivsinriktad rehabilitering man behöver för att på sikt kunna arbeta.

Programmet startar alltid med klargörande samtal med våra arbetsförmedlare och vid behov finns tillgång till arbetspsykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och socialkonsulent. Såväl arbetsförmedlare som nämnda specialister har fördjupad kunskap inom olika former av ohälsa och funktionsnedsättning.

Uppgiften är att stödja den enskilde och klargöra det som man behöver ta hänsyn till i arbetslivet och att finna de resurser som behövs för att man på sikt ska kunna få ett arbete. Därefter kan fortsatta insatser påbörjas. Det kan handla om stöd att finna en arbetsprövningsplats eller utprovning av arbetshjälpmedel med stöd av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det kan vara test hos arbetspsykolog för att lyfta fram ens förmågor eller bearbetande och stödjande samtal hos arbetspsykolog för att våga eller hitta nya vägar. Men det kan också vara stöd av socialkonsulent i kontakter med andra myndigheter och vårdgivare eller stöd att finna sysselsättning där man ges möjlighet att komma igång och prova i lugn takt utan krav på arbetsprestation.

När man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dit även Arbetslivsintroduktion hör, får man aktivitetsstöd. Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet och för att de ska kunna betala ut stödet, behöver man fylla i en blankett/närvaroförsäkran. Om man har haft sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning på heltid, får man aktivitetsstöd på heltid. Det behöver dock inte innebära att man behöver delta i insatser på heltid. Tillsammans med sin arbetsförmedlare kommer man fram till en aktivitetsnivå som passar den egna situationen.

Det man försäkrar genom att fylla i blanketten är grunden för att Försäkringskassan ska kunna utbetala aktivitetsstödet.

Jag är ledsen över att du upplevde ditt första möte så negativt. Vi tar till oss av din kritik och vi lovar att rätta till det som gick fel. Alla som kommer till Arbetsförmedlingen ska självklart få ett korrekt och ett gott bemötande.

Henrietta Stein

Chef för avdelningen Rehabilitering

till arbete på Arbetsförmedlingen

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle