Debatt

Sturmark trängde sig in på ”Änglaminglet”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Täby kommun svarar på kritiken

Vi har i vår kommun sedan många år tillbaka en mycket aktiv personalförening som har erbjudit sina medlemmar många olika aktiviteter under åren. Föreningens arbete bidrar till trivseln och hälsan på jobbet och det är mot den bakgrunden som föreningen får bidrag från arbetsgivaren med 205 000 kronor per år – eller cirka 100 kronor per anställd. Föreningen är helt fristående i förhållande till kommunen och föreningens styrelse avgör självständigt vilka aktiviteter som man vill genomföra.

Det var personalföreningen som bestämde att det så kallade Änglaminglet, som bekostats med 1 500 kronor av föreningsbidraget, skulle erbjudas medlemmarna och några av dem fann evenemanget intressant, de flesta inte. Täby kommun har överhuvudtaget inte varit involverad i aktiviteten. Kommunen beklagar därför om det så kallade Änglaminglet uppfattas som ett ställningstagande från kommunens sida när det gäller frågan om trosuppfattning och har tagit upp en diskussion med personalföreningens styrelse kring detta.

Christer Sturmark anklagar kommunanställda, bland annat medlemmar i personalföreningen, för att inte respektera offentlighetsprincipen och vill att vi som kommunal myndighet ska agera mot dessa personer. Som journalist torde Christer Sturemark väl känna till att vår personalförening inte är eller representerar någon myndighet i tryckfrihetsförordningens mening och därför inte omfattas av offentlighetsprincipen regler om handlingsoffentlighet, meddelarfrihet et cetera.

Av portalparagrafen i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) framgår att varje svensk medborgare gentemot det allmänna (till exempel kommunala myndigheter) är tillförsäkrad rätt att offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Skulle kommunstyrelsen eller någon annan myndighet, försöka påverka vad kommunens anställda skriver och uttrycker som privatpersoner i olika media, som Christer Sturmark vill, skulle detta alltså vara brott mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

De uttalanden som kommunanställda som privatpersoner gjort på Christer Sturmarks blogg lägger sig således inte kommunen i, men de bör ses i ljuset av att Christer Sturmark oinbjuden och på ett obehörigt sätt trängt sig in på en föreningsaktivitet, vilket naturligtvis upprört många.

Iréne Bergstrand
Personalchef, Täby kommun

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle