Debatt

31 000 nya platser i praktik och utbildning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Hillevi Engström (M): Så ser Moderaternas nya jobbpolitik ut

Hillevi Engström.
Hillevi Engström.

Med knappt fem veckor kvar till valet blir det allt tydligare att jobben blir en av de viktigaste frågorna. Det blir också allt tydligare att Alliansen är det enda regeringsalternativet som har en politik för fler jobb.

Vi moderater presenterar i dag ytterligare satsningar på hur vi ska få fler jobb i Sverige.

Jobbpaketet innehåller förstärkta insatser för coachning, praktik och utbildning med över 3 miljarder kronor under 2011 och 2012.

Förslaget innebär dessutom förstärkta insatser för korttidsarbetslösa, långtidsarbetslösa och förstärkta insatser för ungdomar. De elever som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan löper stor risk att bli långtidsarbetslösa. Därför förlängs satsningen på folkhögskolorna för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Dessutom vill vi öka drivkrafterna för studier på komvux genom att höja studiebidraget för arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år som saknar ett slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

Totalt innebär förslagen över 31 000 nya platser i coachning, praktik och utbildning kommande år. Därutöver tillförs Arbetsförmedlingen ytterligare resurser till sitt huvuduppdrag, nämligen att förmedla jobb.

Nya arbetstillfällen och fler i arbete lägger grunden till ett Sverige där välfärden kan utvecklas och alla människor kan ges bra förutsättningar. Det ställer höga krav på en ansvarsfull ekonomisk politik som sänker trösklarna in på arbetsmarknaden och skapar goda villkor för entreprenörskap och företagande.

Trots att världen har gått igenom den tuffaste internationella finanskrisen på över 80 år står Sverige förhållandevis starkt. Vi ser dock fortfarande krisens effekter med ekonomisk oro och turbulens i stora delar av Europa. Medan många länder i Europa nu tvingas till stora nedskärningar i välfärden och skattehöjningar har vi inte bara lyckats värna välfärden utan även minskat utanförskapet med 100 000 personer.

Alliansen mötte finanskrisen och lågkonjunkturen med en bred jobbpolitik och med kraftfulla förstärkningar av arbetsmarknadspolitiken. Därtill tillkommer satsningar på infrastruktur, utbildning, forskning och entreprenörskap vilka ökar förmågan till hög produktion utan risk för flaskhalsar.

Vi har under mandatperioden sänkt skatterna för vanligt folk genom jobbskatteavdraget, det har gjort att drivkrafterna till att arbeta har ökat. Genom jobbskatteavdraget har en sjuksköterska, lärare och metallarbetare fått behålla mer än 1 500 kronor mer i månaden. Vi har sänkt arbetsgivaravgiften och bolagsskatten på bred front för att öka Sveriges konkurrensförmåga och underlätta nyanställningar.

Samtidigt är det fortfarande för många som saknar ett arbete och vi moderater är inte nöjda förrän alla som vill och kan har ett jobb att gå till med en egen inkomst att leva på. Därför föreslår vi i dag en rad satsningar för att påskynda återhämtningen i konjunkturen och underlätta för att fler människor ska få ett jobb.

Detta ska ställas mot vänsterpartiernas jobbstopp. Socialdemokraterna har övergett jobbpolitiken och har i dag enbart en politik för att administrera arbetslöshet. Mona Sahlin förblir väljarna svaret skyldiga: Hur blir jobben fler av att vanligt folk får högre skatt? Hur får fler ungdomar jobb genom att göra det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar under 26 år?

Vi moderater, tillsammans med våra vänner i Alliansen, möter väljarna med tydliga besked. Vi står för en samlad politik där det ska vara lönsamt att arbeta, enkelt att starta företag och attraktivt att anställa. Det är vårt alternativ för en ansvarsfull politik som skapar jobb och värnar välfärden.

Hillevi Engström
Arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik