Debatt

Därför biter hunden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Det finns inga enskilda förklaringar till att en hund blir farlig

American staffordshire terrier är en av de raser som föreslås bli förbjudna.
American staffordshire terrier är en av de raser som föreslås bli förbjudna.

Det finns en mängd olika teorier om hur det kommer sig att vissa hundar blir farliga och andra inte, dessa innefattar både ras och kön. Att en hund kan utvecklas till att bli farlig (bita) är en produkt av flera faktorer och därmed finns det aldrig en enskild förklaring till varför en hund blir aggressiv. Alla medfödda egenskaper till aggressivt beteende kan motverkas av att hunden hamnar hos en bra och kunnig ägare. Ägaren bär alltid det största ansvaret för sin hund och dess beteende. Antalet problemhundar ökar i takt med hundantalet i vårt land.

Hur har det kunnat bli så här? Ofta utan att ifrågasätta går vi på mediernas skräckbild av så kallade ”kamphundar” eller ”mördarhundar”. Men ingen hund biter utan anledning. Inte ens taxen som enligt statistiken biter oftast. Men hur ofta får man på löpsedlarna läsa om en tax som bitit?

Det är inte konstigt att omkring nio av tio svenskar tror att ett förbud av vissa hundar är lösningen. Ordet problemhund är svårt att definiera, är det en hund som har problem på grund av sjukdom, smärta, ägarfel eller fel uppfostran? Eller är det lite av varje? Alla som har sett vargar och halvvilda hundar fungera i flock vet hur friktionsfritt hunddjur kan samsas. Sällan ser man slagsmål, umgänget bygger på ett väl inlärt signalsystem som är näst intill ”idiotsäkert” för att förhindra onödig aggression. Lugnt och bestämt ledarskap är det enda ledarskap som fungerar i djurens värld och det enda ledarskap som hunden förstår!

Teoretisk och framförallt praktisk kunskap om hundars beteende gör att hundägare kan förebygga – i stället för att i rent oförstånd – ”bädda för slagsmål”. Man ska aldrig låta sin hund umgås eller möta en annan hund som inte är i samma tillstånd mentalt som den egna hunden. Det är bättre att först promenera tillsammans innan hundarna får lov att leka och umgås. Bättre att undvika situationer där konfrontationer kan uppstå.

Hundar trivs oftast inte i situationer med många människor, som folkmassor.

Olika hundraser har olika egenskaper exempelvis kortbenthet, kuperad svans eller hoptryckt ansikte. Ju fler raser hunden får träffa under sin uppväxttid, desto lättare får den att avläsa andra rasers signaler.

Rädda hundar har ofta svårt att läsa och sända signaler, vilket kan leda till slagsmål. Hundar har oftast uppvisat många signaler innan den biter! Om ingen kan läsa hunden och den hela tiden måste försvara sig så skippar den till slut en del av "varningssignalerna", stressar fort upp sig och kan bita utan förvarning.

Det är sällan hundägaren själv klarar att rehabilitera hunden, det krävs som regel handledning av någon med lång erfarenhet. Beslut om avlivning fattas ofta på felaktiga grunder utan någon egentlig professionell utvärdering av hundens beteende. Avlivning borde vara den absolut sista åtgärden och anledning till avlivning bör endast vara sjukdomar och obotliga tillstånd.

Marianne Nordahl

Utbildad i etologi och beteendevetenskap

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt