Debatt

Kvinna, 48 kg, får samma dos som man på 100 kilo

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Charles, Svensson, Lindfors & Ternström: Introducera kvinnodoser i FASS!

VIKTSKILLNAD I Sverige skulle sumobrottaren Hakuho och hans fru Sayoko Wada få samma dos medicin om de blev sjuka.Foto: AP

Män är större och tyngre än kvinnor. Trots detta buntas alla vuxna ihop till en enda modell i uppslagsverket FASS. En vuxendos av ­läkemedel förväntas passa alla från 18 år till 100, oavsett personen ifråga väger 48 eller 120 kg.

Det är hög tid att sätta en ny standard för läkemedelshanteringen som ska passa alla i den vuxna befolkningen, det vill säga både män och kvinnor, skriver Alexandra Charles, Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Lill Lindfors och Solveig Ternström.

Att en tvååring inte kan ges samma läkemedelsdos som en femtonåring är en självklarhet, eftersom de väger olika mycket. Därför finns ett EU-direktiv om läkemedelsbehandling för barn. Men att en kvinna på 55 kg får samma läkemedelsdos som en man på 100 kg är det ingen som förvånas över. Trots att såväl vikt som ålder och kön kan påverka mediciners effekt och biverkningar.

Mer än vartannat fall av allvarliga biverkningar som rapporteras in till Världshälsoorganisationen WHO:s databas drabbar kvinnor. Flera studier har det senaste decenniet bekräftat att kvinnor får fler och allvarligare läkemedelsbiverkningar än män. När det gäller vissa hjärt-, blodfettsänkande, blodförtunnande, virushämmande och antipsykotiska läkemedel vet man att läkemedelseffekten är olika hos män och kvinnor.

Varför denna könsskillnad? Forskarna vet inte exakt men talar om både biologiska och kulturella orsaker. Kvinnor ordineras i genomsnitt fler läkemedel, och löper risk att oftare få fler olämpliga kombinationer av läkemedel. Kvinnor är bättre på att rapportera biverkningar jämfört med männen.

Att mäns och kvinnors kroppar är olika påverkar läkemedelsupptaget. Den mest uppenbara könsskillnaden är vikten. Män är större och tyngre än kvinnor. Trots detta buntas alla vuxna ihop till en enda modell i uppslagsverket FASS. En vuxendos av läkemedel förväntas passa alla från 18 år till 100, oavsett personen ifråga väger 48 eller 120 kg.

När det gäller små människor, det vill säga barnen, är det en självklarhet att antalet kilon spelar roll för hur mycket läkemedel som är ”lagom”. Men ingen reagerar på att en tunn liten dam i 80-årsåldern får samma läkemedelsdos som en krallig byggjobbare på 95 kg.

Enligt Socialstyrelsen kan vissa läkemedelsbiverkningar förklaras av att man inte har anpassat doserna till kvinnornas vikt. Man tillstår också att det kan finnas andra biologiska skillnader mellan könen som bidrar till de många biverkningarna hos kvinnor.

Kvinnor har procentuellt sett dubbelt så mycket fett i kroppen som män. Män och kvinnor har också olika hormonella system, och de inre organen är olika stora. Ålder är en annan parameter. Äldre får ofta sämre njur- samt leverfunktion med åren och det påverkar kroppens förmåga att bryta ner läkemedel.

Trots detta har det gjorts mycket få studier på läkemedelseffekter hos män respektive kvinnor.

Sävål läkemedelsindustrin som Läkemedelsverket har anledning att vara självkritiska. Vid flera tillfällen har det visat sig att dokumentationen kring ett läkemedels könsskillnader i fråga om effekt och biverkningar har varit undermålig. Även om könsspecifik granskning har gjorts inför godkännandet av ett nytt läkemedel, och resultatet faktiskt har visat att män och kvinnor har reagerat olika, har det hänt att informationen ”glömts bort” både i bipacksedlarna och i FASS. Helt oacceptabelt, tycker vi på 1,6 miljonerklubben.

1,6 miljonerklubben arbetar aktivt för att påskynda kunskapsinsamlandet om kvinnors hälsa och ohälsa. Vi har deltagit i uppbyggandet av Centrum för Genusmedicin vid Karolinska Institutet, och vi samarbetar med KTA – Karolinska Trial Alliance som arbetar för att få till stånd fler kliniska prövningar och främjar samarbetsmöjligheterna mellan institutioner och företag.

Dessutom uppmanar vi våra medlemmar, kvinnor i alla åldrar, att medverka i kliniska studier.

Det är dags att läkemedelsindustrin och Läkemedelsverket drar sitt strå till stacken.

* Vi kräver fler studier som klargör eventuella skillnader mellan könen, och mellan olika åldersgrupper vad gäller läkemedelsbehandling.

* Vi kräver ett EU-direktiv för läkemedelsrekommendationer för kvinnor och äldre, liknande det som utverkats för att barn.

Det är hög tid att sätta en ny standard för läkemedelshanteringen som ska passar alla i den vuxna befolkningen, det vill säga både män och kvinnor!

Publisert: