Reinfeldts arbetslinje har misslyckats helt

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

MP: Verkligheten är Moderaternas största fiende

MUF:s Erik Bengtzboe har synpunkter på Miljöpartiets jobbpolitik, men borde hellre bekymra sig om sitt eget moderparti Moderaterna och alliansregeringen. Under deras snart sju år vid makten har långtidsarbetslösheten bland unga nästan fördubblats och ungdomsarbetslösheten har ökat. Om Bengtzboe bekymrar sig över arbetslösheten är det Fredrik Reinfeldt och Anders Borg han borde vända sig till och påpeka att deras recept inte fungerar.

Miljöpartiet vill bygga en ny arbetslinje. Vi vill återföra fokus på det som regeringen slarvat bort – skapandet av nya jobb och framtidstro för dem som inte har ett arbete att gå till. Vår politik riktar in sig på fem områden:

Gröna investeringar i ett modernare samhälle. Genom att bygga ut den förnybara energin och energieffektivisera moderniserar vi Sverige. Vi vill också rusta upp Sveriges miljonprogram och renovera samt bygga ut järnvägen och kollektivtrafiken. 

Nya jobb för och av unga. Vi vill sänka trösklarna till jobben genom att satsa på vidareutbildningar och praktikplatser. Det ska också vara lättare för unga att starta och driva företag. Kommunerna ska ges större möjligheter och mer ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten.

Nya jobb i välfärden. En fungerande välfärd är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vi vill öka bemanningen och kvaliteten inom såväl skola som vård och äldreomsorg.

Nya jobb i småföretag och tjänstesektorn. Vi vill sänka kostnaderna för företagare att anställa och göra det enklare och mindre riskfyllt att driva små och medelstora företag.

Nya jobb i industrin. Genom investeringar i utbildning, forskning och utveckling vill vi ge vår industri möjligheter att fortsätta utvecklas. Sverige kan bli ledande på den hållbara produktion av varor och tjänster vi och världen behöver.

Förutom en politik för fler jobb behövs åtgärder för att fler ska kunna må bra i arbetslivet, få makt över sin arbetstid och inte behöva arbeta under dåliga förutsättningar. Det står inte på minsta vis i motsättning till att skapa nya jobb. Den moderata arbetslinjen har däremot misslyckats helt, det visar de alarmerande siffrorna om arbetslöshet och ökande sjukskrivningar. Verkligheten är Moderaternas största fiende.

Per Bolund (MP), ekonomiskpolitisk talesperson

Magda Rasmusson, språkrör, Grön ungdom

Publicerad: