ÅSIKT

Nu skärper vi kraven på snabblåneföretag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen: Finansinspektionen ska kunna stoppa oseriösa företag

Debattörerna ser en oroande utveckling där allt fler personer har växande betalningsanmärkningar som följd av att de har tagit snabblån. Alliansregeringen vill nu skärpa reglerna för snabblåneföretagen med ett nytt förslag.

Alliansen fortsätter arbetet för att komma till rätta med oseriösa snabblåneföretag. För att skärpa kraven på dessa företag föreslår regeringen nya regler som innebär att de kommer att behöva tillstånd från Finans- inspektionen för att få bedriva sin verksamhet. Förslaget stärker konsumenterna och ska minska problemen med överskuldsättning som snabblån kan leda till.

Så kallade snabblån kan ofta innebära stora problem för låntagaren i ett senare skede, problem som kan vara svåra att förutse när ansökan skickas in. Något som inte minst statistiken från Kronofogdemyndig- heten visar med all önskvärd tydlighet. 2012 fick kronofogden in 53 000 ärenden som gällde snabblån som inte betalas tillbaka i tid och som långivaren därför krävde indrivning av. Det var en ökning med 70 procent jämfört med 2011.

Detta är en oroande utveckling med allt fler personer som har växande betalningsanmärkningar som följd av att de har tagit snabblån. Det är olyckligt inte minst för unga personer. Situationen förvärras av att snabblånen marknadsförs aggressivt och att de oftast löper med en ibland mycket hög effektiv ränta.

Risken är att låntagaren efter hand hamnar på ett sluttande plan med allt fler lån och allt högre skuldsättning. En rapport från Sveriges konsumenter visar exempelvis att de som har snabblåneskulder kan ha tagit 10 till 20 olika lån. De flesta ansökningar görs i slutet av månaden och 60-70 procent av de som söker är återkommande kunder.

Eftersom antalet snabblåne- företag ökar hela tiden och dagens regelverk inte har visat sig vara tillräckligt, utan alltför många låntagare får problem och allt fler ärenden går till kronofogden, vill Alliansregeringen nu skärpa reglerna för snabblåneföretagen.

Därför lägger regeringen nu förslag som innebär att snabb- låneföretagen ska omfattas av strikta regelverk, precis som vanliga banker och kreditmarknadsbolag. Det innebär att de måste ha tillstånd för att få finnas och att deras verksamhet ska granskas löpande av Finansinspektionen. Det innebär dessutom att snabblåneföretagens ägare kommer att prövas av Finansinspektionen på samma sätt som bankernas ägare. På samma sätt kommer snabblåneföretag med de nya reglerna att granskas när det gäller exempelvis kapitalkrav och riskhantering.

Genom kravet på tillstånd kan Finansinspektionen stoppa ett snabblåneföretag från att över huvud taget komma i gång om inte företaget kan visa att det lever upp till lagens krav. Finansinspektionen får också rätt att göra oanmälda platsbesök för att ta del av handlingar och se hur företagen bedriver den dagliga verksamheten. Det kommer också att vara möjligt för Finans- inspektionen att besluta om sanktioner mot de företag som inte följer regelverket.

Utöver Finansinspektionens tillsyn har Konsumentverket kvar sin tillsyn över kreditprövning och marknadsföring. Det utökade mandatet regeringen föreslår för Finansinspektionen kompletterar Konsument- verkets tillsyn av snabblåne- företagen.

Inriktningen är att de nya, tuffare reglerna för snabblåneföretag ska träda i kraft den 1 juli 2014. Med dessa åtgärder tar regeringen ytterligare ett steg i arbetet för att stärka konsumentskyddet i samband med kreditgivning, och snabblåneföretagen får stramare regler. Därigenom lägger vi grunden för mer ansvarsfulla aktörer och fortsätter arbeta för att skuldsättningsproblematiken med bland annat snabblånen ska minska.

Anna Kinberg Batra

Peter Norman

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik