Alliansen tar inte klimathotet på allvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2013-09-27 | Publicerad 2013-09-25

Åsa Romson (MP): Ingen plats för miljöfrågor i höstbudgeten

Åsa Romson (MP).

I dag presenterar FN:s klimatpanel sin nya rapport om läget för klimatet. Forskarna skärper nu tonen ytterligare, vi måste agera omedelbart för att undvika en global klimatkollaps. Men det här har vi egentligen vetat länge. Forskarnas varningsklockor har ljudit i många år. Problemet är att det finns många politiker som inte vill lyssna.

Förra veckan lade alliansregeringen fram sin budget för nästa år. Detta var alliansens sista chans att visa klimatansvar den här mandatperioden. Men även denna gång blev alliansens förslag till statsbudget ett svek.

Alliansen väljer att minska underhållet till järnvägen med en miljard 2014 jämfört med kostnaden 2013. Stödet till förnybar energiproduktion sänks med 70 miljoner nästa år. Och de pengar som Sverige har lovat FN att bidra med till det internationella klimatarbetet halveras till 250 miljoner jämfört med 2013. Vilket i sin tur var en halvering jämfört med en miljard 2012. Dessutom tas pengarna till det internationella klimatarbetet från biståndet vilket är ett brott mot FN:s klimatkonvention.

Vid sidan av dessa direkta nedskärningar finns även de uteblivna satsningarna. Budgeten innehåller inga nya ekonomiska styrmedel som gör det klimatsmarta valet billigare än det smutsiga. Trots att vi vet att flera kommuner allt oftare drabbas hårt av översvämningar finns det i budgeten inget nytt stöd till dessa kommuner. Och den långt eftersatta renoveringen och energieffektiviseringen av Sveriges miljonprogramsbostäder uteblev även denna gång i alliansens budget.

Budgeten för 2014 är inte ett steg i rätt riktning. Sverige halkar efter och ännu ett år är förlorat i kampen mot klimathotet.

På så sätt sammanfattar denna budget alliansprojektet väl: det är Borg som bestämmer och det är skattesänkningar som gäller. Man regerar som om klimathotet inte fanns. Ingenstans i de 28 volymer och nio bilagor som utgör årets budget nämns klimatförändring som en grundläggande utgångspunkt. Istället lägger Reinfeldt, Borg och Lööf all sin kraft på att skylla klimatansvaret på andra länder.

De senaste åren har Sveriges inhemska klimatutsläpp minskat, men främst tack vare kombinationen ovanligt varmt vädret och lågkonjunktur. Minskningen är dock så liten jämfört med vad som krävs att enligt regeringens prognos så kommer Sverige att missa EU:s långsiktiga klimatmål med 150 år.

Nästa vecka lägger Miljöpartiet fram det budgetförslag som vi vill se för Sverige. Till skillnad från alliansen blundar vi inte för klimatförändringarna. Och i kontrast mot alliansen föreslår vi inte nedskärningar på klimatarbetet. Istället föreslår vi satsningar på järnvägs- och kollektivtrafiken, förnybar energi, klimatsmarta bostäder och klimatanpassning. Utifrån principen att det klimatsmarta valet ska vara billigare än det smutsiga föreslår vi också riktade och effektiva klimatskatter. Och vi hedrar Sveriges löfte att verka för fattigdomsbekämpning och bidra till FN:s internationella klimatarbete.

Vi gröna vet att rätt satsat så kan Sverige ta klimatansvar samtidigt som vi skapar nya jobb, tryggar välfärden och säkrar livskvaliteten.

Åsa Romson