ÅSIKT

Därför är det dåliga tider i kommunerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kommunernas ekonomi är ett hett ämne just nu. Många kommuner går back och de säger upp lärare och personal inom omsorgen. Arbetslösheten som redan är åtta procent kommer att öka drastiskt om alla varsel i kommuner och landsting slår ut. Den stora infekterade debatten just nu är om regeringen ska skjuta till pengar till kommunerna och så förstås vikten av att behålla en god ekonomi. Som vanligt är det ekonomin som är i centrum när politiken formas. Det har ingen betydelse hur många människor som slås ut eller hur mycket välfärden kapas, politikerna försvarar ändå allt elände med att ekonomin är viktigast.

Många av oss har svårt att förstå varför ekonomin ska vara ett mål och inte ett medel för politiken. Det hänger samman med nyliberalismens ekonomiska tänkande.

Allt som är offentligt är tärande, det är bättre med hög arbetslöshet än hög inflation. Fattigdomen må öka och människor slås ut bara vi har en budgetdisciplin som ger börsen trovärdighet. Att pensionsförvaltarna stoppar in pensionerna i börsbolag, att kommunerna lägger sin ekonomiska utveckling i stora aktiefonder och hoppas på lyckan är helt i linje med en ”ansvarsfull ekonomisk politik”.

Många kommuner går back nu på grund av dåliga aktieaffärer precis som pensionerna sänks eftersom miljarder försvunnit i börsraset. Men det pratar ingen om.

Läs Lotta Grönings blogg

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM