Sexköp av barn ska alltid vara våldtäkt

Liberalerna: Så vill vi stärka skyddet för utsatta unga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2021-11-20 | Publicerad 2021-11-19

Barns vilja ska väga tyngre i vårdnadstvister och sexköp av barn ska likställas med våldtäkt. Det är två förslag i L:s nya program som vi ska fatta beslut om i veckan, skriver Juno Blom och Jan Jönsson.

DEBATT. Barn som utsätts för våld, övergrepp eller kränkningar får ofta outplånliga sår i själen, som påverkar resten av deras liv.

Därför är det en av samhällets viktigaste uppgifter att skydda och hjälpa utsatta barn. Det arbetet kräver handling och nya politiska åtgärder.

I veckan beslutar Liberalernas landsmöte om ett nytt program för ”Det glömda Sverige” som hedrar en lång liberal idétradition om att stärka skyddet för sårbara grupper vars utsatthet samhället alltför ofta blundar för.

Programmet innehåller bland annat förslag som ska stärka skyddet för barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp och kränkningar.

Barn ska inte behöva leva med vuxna våldsverkare.

I Sverige finns det omkring 210 000 barn i hem där det förekommer olika typer av våld och ungefär tio procent av alla barn i Sverige har någon gång bevittnat våld i hemmet.

Dessa barns rätt att slippa umgänge med en förälder som har utsatt dem eller deras förälder för övergrepp, våld eller kränkningar, är inte tillräckligt stark i svensk lagstiftning i dag.

Regeringen presenterade i våras en proposition om ett stärkt barnperspektiv i vårdnadstvister. Men den saknar viktiga perspektiv kring hur domstolarna ska hantera våld i familjer till exempel vid vårdnadstvister.

Det är obegripligt att regeringens lagförslag inte gör något åt att barn som har utsatts för våld av en förälder ändå tvingas att – mot barnets vilja – träffa den våldsamma föräldern.

Liberalerna vill ändra lagen så att barnens vilja väger tyngre i vårdnadstvister. Barn måste dessutom få ett eget ombud som ser till att barnens röst inte tappas bort eller förvrängs av en förälder.   

Sexköp av barn ska likställas med våldtäkt.

Barn befinner sig i beroendeställning till vuxenvärlden, något som man inte tar tillräcklig hänsyn till i lagstiftningen när det kommer till sexköp.

Sedan 2019 kan den som köper sex eller en sexuell handling av ett barn under 18 år dömas till högst fyra års fängelse. Den som däremot köper sex av ett barn under 15 kan dömas för våldtäkt mot barn i mellan två till sex år.

Denna lucka i lagstiftningen leder till att alla barn inte har samma skydd mot att bli sexuellt utnyttjade. Liberalerna vill därför att köp av sex eller en sexuell handling av ett barn under 18 år alltid ska likställas med våldtäkt.

Byt namn på barnpornografi.

Internet är i dag en stor brottsplats för övergrepp mot barn, inte minst när det kommer till skildringar av barn i pornografisk bild.

Att barn medverkar eller tvingas medverka i pornografiskt material kan aldrig anses vara acceptabelt varför åtgärder måste vidtas mot alla steg i en sådan kedja, såväl produktion, distribution som konsumtion måste stoppas.

Minst lika viktigt är hur vi väljer att benämna olika företeelser. Ordet barnpornografi leder tankarna till att det på något sätt skulle gå att likställa med annat pornografiskt material – inget kunde vara mer felaktigt.

Att dokumentera sexuella handlingar mot barn, som alltid tvingas in i sådana situationer, bör kallas vad det är: Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Brottet bör även flyttas från Brottsbalken 16 kapitel, om brott mot allmän ordning, till lagens sjätte kapitel, som rör sexualbrott.

Vi som är politiker har ett stort ansvar att ge alla människor förutsättningar till ett bra liv. När det handlar om barn som står i en beroendeställning till vuxenvärlden får vi aldrig någonsin blunda för den utsatthet som de kan befinna sig i.

Liberalerna kommer outtröttligt att fortsätta driva på för politiska reformer som ser till att alla barn får uppleva en trygg uppväxt, fri från övergrepp, utnyttjande och våld.


Juno Blom, partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson (L)
Jan Jönsson, socialborgarråd (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.