Debatt

Vår programledare blev hotad – hur kan ni fria?

Debattören: På bilden riktas ett skjutvapen mot en känd nyhetsprogramledare på SVT

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En bild där ett skjutvapen riktas mot en känd nyhetsprogramledare läggs ut på sociala medier. Tingsrätten friar personen bakom tweeten. Med den synen på hot lämnas fältet fritt för en rad sätt att hota journalister utan risk. Det är inte rimligt, skriver Charlotta Friborg, programchef på SVT Nyheter.
En bild där ett skjutvapen riktas mot en känd nyhetsprogramledare läggs ut på sociala medier. Tingsrätten friar personen bakom tweeten. Med den synen på hot lämnas fältet fritt för en rad sätt att hota journalister utan risk. Det är inte rimligt, skriver Charlotta Friborg, programchef på SVT Nyheter.

DEBATT

DEBATT. För mig är det tveklöst ett hot mot en journalist och mot journalistiken.

Men så bedömde inte tingsrätten i Göteborg en bild där ett skjutvapen riktas mot en känd nyhetsprogramledare. Bilden har en bildtext som är hatisk.

Länge var det ovanligt med fällande domar för hot mot journalister. Fallen skrevs ofta av med motiveringen att spaningsuppslag saknades – trots att det i polisanmälan fanns relativt tydliga indikationer på var gärningspersonen kunde sökas.

Om anmälningar om hot mot journalister alls utreddes så sågs hoten sällan i sin kontext utan som enskilda händelser som ställdes mot annan grov brottslighet.

Rättsväsendet såg länge inte vad som kan hända med demokratin och yttrandefriheten om priset för att verka i offentligheten blir så högt att många väljer att avstå – väljer tystnad i stället för öppenhet.

Under senare år har det blivit en viss förbättring. Polisen har i de större städerna inrättat särskilda demokrati- och hatbrottsenheter som har särskilt fokus bland annat på brott mot journalister.

Det har varit en viktig markering och det har lett till att hot mot journalister tagits på ett större allvar.

Men för att rättskedjan ska fungera fordras att alla led i rättssystemet förmår inse allvaret i denna typ av brott. Så är det inte alltid.

Med förvåning läser jag den friande domen från tingsrätten i Göteborg i ett mål som gäller en av SVT:s programledare. 

En person tar en bild på ett skjutvapen försett med sikte som riktas mot en tv-skärm där SVT:s programledare tydligt syns. Bilden läggs ut i sociala medier tillsammans med texten: ”Dra åt helvete!!!!!”

Publiceringen genererar kommentarer och gillande reaktioner. Och når fram till SVT:s programledare.

Tingsrätten friar med motiveringen att varken text eller bild (inte ens tillsammans) uttrycker något som kan uppfattas som ett uttryckligt hot.

Rätten menar också att tweeten inte genast kunde kopplas till programledaren, eller det tv-program det handlade om eftersom journalisten inte var namngiven och inte heller taggad.

Detta trots att programledaren var väl igenkännbar och postningen skedde på ett helt öppet twitterkonto.

Med den synen på hot så lämnas fältet fritt för en rad sätt att hota journalister utan risk för påföljande dom. Det är inte rimligt, anser jag.

Jag noterar att domaren och en nämndeman var av skiljaktig mening och ville fälla den tilltalade. De konstaterar: ”Ett uttalande i det offentliga med innebörden att någon ska skjutas är typiskt sett ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person, vilket XX (den tilltalade) naturligtvis också förstått.”

Måtte detta fall prövas i högre instans.


Charlotta Friborg, programchef SVT Nyheter


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Media & reklam

LÄS VIDARE

DEBATT Bara det som strider mot lagen ska tas bort

ÄMNEN I ARTIKELN

Media & reklam

Medier

Näthat

Public service

Journalistik

Brott