Personal i äldrevården måste ha munskydd

SD: Ändra omgående riktlinjerna för våra äldres skull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverigedemokraterna vill nu omgående se skarpa riktlinjer som tydligt fastställer att personal inom omsorgen ska anmodas användning av munskydd i arbetet, skriver Jimmie Åkesson och Per Ramhorn.
Sverigedemokraterna vill nu omgående se skarpa riktlinjer som tydligt fastställer att personal inom omsorgen ska anmodas användning av munskydd i arbetet, skriver Jimmie Åkesson och Per Ramhorn.

DEBATT. De åtgärder som Sverige hittills har vidtagit för att stoppa Coronaviruset har visat sig vara otillräckliga. Nu krävs att politiken går före och visar ledarskap.

Försiktighetsprincipen ska i alla lägen, under alla omständigheter sättas främst. Med detta som utgångspunkt måste skyddet av våra äldreboenden intensifieras.

Sverigedemokraterna vill nu omgående se skarpa riktlinjer som tydligt fastställer att personal inom omsorgen ska anmodas användning av munskydd i arbetet. Det får inte råda det minsta tvivel om att vi politiker gör allt som står i vår makt för att skydda de som drabbas hårdast av virusets härjningar. Våra äldre.

Det är ett stort misslyckande att Coronaviruset spritt sig på äldreboenden runt om i landet. De allra sköraste utkämpar just nu en kamp på liv och död. Hjältarna, omsorgspersonalen, som sliter dag och natt med att försöka rädda liv finns vid deras sida.

Talet om att hålla distans, om att röra sig på avstånd må vara något som fungerar på allmänna platser. Men på jobbet, där själva poängen med yrkesutövningen är att vara just nära, fungerar det inte.

Alla personal inom omsorgen som just nu tvekar och som är rädda för att gå till jobbet måste få en fullständig och total uppbackning. Vi har som politiker ett moraliskt ansvar att göra allt som står i vår makt för att deras mående inte kompromissas bort i svallvågorna av ständiga revideringar och otydligheter.

Det ska inte finnas ett uns av tvekan om vad de ska göra, hur de ska göra det och när det ska göras.

Vi noterar dessutom att flera forskare påpekar att det finns tydliga indikationer på att viruset smittar tidigare än man trott, vilket bedöms vara en anledning till att smittan spridits på det som betraktats som en skyddad zon: våra äldreboenden. Våra äldre måste skyddas!

Med detta som utgångspunkt konstaterar vi att det krävs tydligare riktlinjer för personalen på äldreboenden och inom hemtjänst. Framför allt för de äldres skull som är överrepresenterade bland de avlidna.

Obligatoriskt användande av munskydd är i detta sammanhang en central komponent som ligger i linje med den försiktighetsprincip som måste råda. Det får inte finnas en tillstymmelse till tveksamhet att såväl personal som de äldre vårdtagarna omgärdas av ett maximalt säkerhetstänk.

Personalen skall därför med omedelbar verkan anmodas användning av munskydd. I grunden handlar detta om att skydda de boende från att bli smittade. Att inte ta detta överhängande hot på yttersta allvar vore att spela rysk roulett med våra äldres liv som insats.

En annan metod med en starkt trygghetsskapande profil är ett ökat fokus på att testa äldreomsorgspersonalen. Erfarenheter från Norge visar att testning i stor omfattning är en effektiv åtgärd när det gäller att förhindra att smittan tränger sig in i äldreboenden.

En mer distinkt testning skulle uppenbart ha en direkt förebyggande effekt och inte minst ge personalen som jobbar lugn och arbetsro. Detta är relativt enkla och lättimplementerade åtgärder som sett ur ett helhetsperspektiv skulle ha en snabb och tydlig effekt.

Forskare varnar nu också för risken att coronaviruset kan spridas i luften. Detta föranleder oss att mer kritiskt granska tidigare ställningstaganden, inte minst när det gäller användandet av munskydd hos den breda allmänheten.

Folkhälsomyndigheten har till skillnad från både WHO och även de flesta länder i vår närhet tonat ned kravet på just skydd för ansiktet. På myndighetens webbplats framgår i skrivande stund följande råd kring munskydd:

”Munskydd behövs inte i vanliga situationer ute i samhället, då är det bättre att hålla avstånd till andra människor och att vara noga med att tvätta händerna.”

Det är djupt otillfredsställande att så tydligt välja bort en åtgärd som av andra länder anses vara en viktig faktor med bäring på smittbekämpning.

Nu är inte tiden inne för dogmatism. Vi måste i stället inta ett pragmatiskt synsätt och se över precis varje verktyg som finns för att stoppa virusets framfart. Detta innebär i sin tur att vi måste se och lära av hur andra länder agerar och dra nytta av deras erfarenheter.

Att avråda privatpersoner att använda munskydd är i ljuset av detta fel väg att gå. Sverigedemokraterna begär därför att regeringen går ut med tydliga direktiv till allmänheten om hur munskydd ska användas på alla platser där människor möts.

Politiskt ledarskap är tätt förknippat med förmågan att fatta väl underbyggda beslut i tillräcklig omfattning vid rätt tidpunkt.

All värdefull tid som förloras i takt med att smittan sprider sig hos våra äldre mäts inte i dagar, timmar eller sekunder. Den mäts i liv eller död.

Nu måste vi tillsammans göra allt som står i vår makt för att ta oss igenom denna kris. Vi ska lyfta på varje sten. Vi ska värdera varje möjlighet. Vi ska se till att människor i vårt land, som just nu upplever sitt livs svåraste stund, ska få den hjälp och det stöd de förtjänar.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Per Ramhorn, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE