Vården i kris – skärp straffen för våldsbrott

SD: De som ägnar sig åt våldsbrott nu begår övergrepp mot sjukvården och hela svenska folket

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD vill uppmana regeringen att snarast lägga ett förslag till riksdagen om en tillfällig lag som innebär att brott som resulterar i behov av sjukhusvård, och som begås under den pågående krisen, skall medföra avsevärt hårdare straff, skriver Jimmie Åkesson och Katja Nyberg (SD).
SD vill uppmana regeringen att snarast lägga ett förslag till riksdagen om en tillfällig lag som innebär att brott som resulterar i behov av sjukhusvård, och som begås under den pågående krisen, skall medföra avsevärt hårdare straff, skriver Jimmie Åkesson och Katja Nyberg (SD).

DEBATT. Europa befinner sig just nu i en situation som många beskriver som den värsta krisen i modern tid. Bara i Sverige har över 4000 personer hittills konstaterats smittade av det så kallade coronaviruset. Därutöver har drygt 180 människor mist livet som resultat.

Samtidigt talar mycket för att vi ännu inte nått kulmen av den pågående krisen.

Regionerna, Försvarsmakten och andra myndigheter gör i nuläget allt som står i deras makt för att öka vårdkapaciteten i hopp om att kunna hjälpa så många insjuknade som möjligt.

Sett till den skriande bristen på vårdplatser runtom i landet kan vi dock sannolikt räkna med att en ökande smittspridning kommer innebära att kapaciteten inom sjukvården inte kommer klara av att ta hand om alla som kommer vara i behov av vård.

Detta blir inte minst tydligt i ljuset av att Sverige är ett av de länder i Europa som har minst antal intensivvårdsplatser per invånare.

Kort sagt kan vi konstatera att svensk sjukvård behöver allt stöd och hjälp den kan få för att kunna ge vård till de människor som insjuknat. För att kunna rädda liv.

Under 2018 blev sammanlagt 1 500 personer inskrivna på sjukhus till följd av våld (övergrepp av annan person). Grova våldsbrott, som skjutningar och knivvåld, utlöser ofta en kedja av resurskrävande åtgärder från ambulans- och akutverksamhet till andra insatser på sjukhus.

Flera experter har nyligen varnat för att den pågående krisen potentiellt skulle kunna leda till en ökad brottslighet, inte minst med inslag av våld.

I praktiken kan det alltså innebära att vårdresurser behöver omprioriteras från virussmittade och resultera i att färre kan erbjudas livsnödvändiga vårdåtgärder, för att i stället ägnas åt personer som fallit offer för dödligt och fullkomligt meningslöst våld.

Sverigedemokraternas uppfattning är att våldsbrott alltid är en oacceptabel handling som ska medföra kännbara och proportionerliga påföljder.

Men under rådande förhållanden utgör dessa brott inte bara ett övergrepp i förhållande till brottsoffret. Det utgör även ett övergrepp mot sjukvården och hela det svenska folket. Detta då det i rådande läge är fler liv än ett potentiellt brottsoffers som står på spel.

Vi vill därför uppmana regeringen att snarast lägga ett förslag till riksdagen om en tillfällig lag som innebär att brott som resulterar i behov av sjukhusvård, och som begås under den pågående krisen, skall medföra avsevärt hårdare straff.

Sett till situationens allvar menar vi att ett minimum om tio års fängelse bör övervägas.

Även brott mot knivlagen bör under perioden medföra straff som motsvarar vad som gäller för grovt vapenbrott.

Sverige befinner sig i ett nationellt krisläge där varje medborgare uppmanas till ansvar och ansträngning för att minska smittspridning och därmed trycket på sjukvården.

Att i denna tid välja att begå grovt kriminella handlingar som kräver såväl polisiära resurser som tuffa ansträngningar och prioriteringar av vår sjukvård är bortom hänsynslöst. Det är hög tid för Sverige att visa att detta inte är acceptabelt.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Partiledare
Katja Nyberg, ledamot i justitieutskottet, polis och utredare vid Nationella operativa avdelningen (NOA) (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE