Äldreomsorgen är i kris – i hela landet

Kommunal, C- och S-politiker: Utan rejält höjda statsbidrag hotas välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Just nu pressas äldreomsorgen från alla håll. Och trots stora insatser från såväl ansvariga som personal så börjar konsekvenserna synas, skriver Tobias Baudin, Tomas Mörtsell och Lars Stjernkvist.
Just nu pressas äldreomsorgen från alla håll. Och trots stora insatser från såväl ansvariga som personal så börjar konsekvenserna synas, skriver Tobias Baudin, Tomas Mörtsell och Lars Stjernkvist.

DEBATT. De senaste 30 åren har hela det offentliga Sverige pratat om den demografiska utmaning vi står inför när 40-talisterna kommer i behov av äldreomsorg.

Kanske är det därför så många i dag – när vår största generation någonsin börjar fylla 80 år – tänker att det har ju gått ganska bra ändå?

Vi som undertecknar denna artikel konstaterar, utifrån olika utgångspunkter och perspektiv, att det inte riktigt är sant. Vi månar om äldreomsorgen och den viktiga funktion den har för medborgarna.

Och faktum är att läget inom den fantastiska svenska äldreomsorgen snart är akut. Det gäller hela Sverige, både stora och små kommuner.

Vårt syfte är inte att skrämmas, utan att lyfta fram en verklighet som vi har alla möjligheter att hantera och göra något bra av, men att resurser då måste till.

Vi delar insikten att utan nödvändiga investeringar i en välfungerande äldreomsorg riskerar vi långsiktigt både Sveriges ekonomiska tillväxt och vår gemensamma välfärd.

För just nu pressas äldreomsorgen från alla håll. Och trots stora insatser från såväl ansvariga som personal så börjar konsekvenserna synas. 

För brukare och anhöriga. Individexemplen duggar tätt i media, men också sett till helheten finns skäl att oroas.

I IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) årliga rapport över läget inom vård och omsorg varnas för att brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker. Framförallt när det saknas personal eller personalen inte har tillräcklig kompetens. Det blir också tydligt när 140 000 anhöriga ofrivilligt gått ned i arbetstid eller slutat arbeta för att ta hand om en släkting.

För personalen. Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av äldreomsorgen som inleddes 2017 har hittills resulterat i 3 500 krav på åtgärder efter 1 200 besök hos 150 arbetsgivare. I Kommunals medlemsundersökning konstaterar sju av tio undersköterskor – ryggraden i äldreomsorgens verksamhet – att bemanningen är otillräcklig varje vecka.

För kommunerna. Den demografiska utmaningen växer. Samtidigt som såväl äldre som unga blir fler ökar antalet personer i arbetsför ålder endast med i snitt 34 000 personer per år fram till 2026. Det innebär både ett finansieringsproblem, då färre ska försörja fler, och ett kompetensförsörjningsproblem.

Vi vet att 10 000 undersköterskor behöver utbildas och rekryteras årligen till 2026. Utmaningen ser olika ut – men är lika närvarande för stora som små kommuner. De välfärdstekniska lösningar som finns ökar inledningsvis kraven på ekonomin – och kan varken ersätta det personliga mötet eller kompetensen hos personalen.

Så nej, vi ropar inte vargen kommer. Vargen stryker sig mot våra ben.

År 2028 kommer 255 000 fler svenskar ha glädjen att fylla 80 år eller äldre. Det är en ökning med 50 procent. Att den äldre befolkningen ofta är frisk och klarar sig utan stora insatser längre upp i åldrarna är positivt, men skapar också ett uppdämt behov.

En teoretisk möjlighet skulle vara att omfördela pengar mellan verksamheter. Men det utrymmet finns helt enkelt inte då behoven ökar även inom skolan de kommande åren.

Enbart smärre justeringar mellan budgetposter klarar inte en utmaning av denna magnitud. Det måste till en investering i äldreomsorgen.

Vi förväntar oss långsiktiga och rejält höjda riktade statsbidrag för äldreomsorgen i kommande statsbudgetar, och utgår ifrån att vårbudgeten den 10 april blir ett första steg.

Så värnar vi svensk äldreomsorg – och skickar vargen till skogs där den hör hemma.


Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Tomas Mörtsell, Storuman (C)
Lars Stjernkvist, Norrköping (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE