Säg nej till avtalet – för rikets säkerhet, Löfven

Replik från M om kärnvapenförbudet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2019-06-20

Att underteckna en konvention som inte kommer ha någon verklig effekt på kärnvapennedrustning, men som riskerar att försämra svenska relationer med viktiga samarbetsländer, är en synnerligen dålig och farlig politik. Och i allra högsta grad onödig linje, skriver Hans Wallmark och Beatrice Ask (M)

REPLIK. Moderaterna är för nedrustning av atombombsarsenaler världen över och icke-spridning av dessa massförstörelsevapen. Men som den svenska utredningen av FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen visar skulle ett undertecknande störa Sveriges strategiskt viktiga försvarssamarbeten. Detta lyfts också av tunga instanser som exempelvis Försvarsmakten.

Dessutom riskerar kärnvapenkonventionen att försvaga FN:s fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen (NPT) och bidrar snarare till utebliven nedrustning. En grupp socialdemokrater delar inte denna uppfattning. De skriver i Aftonbladet den 18 juni att de vill att den s-ledda regeringen undertecknar förbudet mot kärnvapen.

En fredligare och mer säker värld är ett mål vi alla delar. Men svensk politisk vilja är långt ifrån en garanti för att detta faktiskt kommer att ske. Om en konvention om ett förbud mot kärnvapen ska ha någon effekt bör den rimligen också skrivas under av länder som faktiskt innehar kärnvapen. Så är inte fallet med den konvention som nu diskuteras.

Att underteckna en konvention som inte kommer ha någon verklig effekt på kärnvapennedrustning, men som riskerar att försämra svenska relationer med viktiga samarbetsländer, är en synnerligen dålig och farlig politik. Och i allra högsta grad onödig linje.

Ambassadör Lars-Erik Lundin ledde en av regeringen tillsatt utredning vars syfte var att utreda konsekvenserna för Sverige vid ett undertecknande av FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. Lundin presenterade sina resultat i januari 2019. Han konstaterade att Sverige varken bör underteckna eller ratificera konventionen eftersom detta sannolikt skulle ha negativa konsekvenser för Sveriges relationer med viktiga samarbetsländer. Vi moderater delar den uppfattningen. Försvarsmakten pekar på att det skulle försvåra samarbete med andra länder och därmed försvaret av landet.

Däremot ska Sverige fortsätta arbetet med förhindrande av spridning av kärnvapen (NPT) och andra fungerande begränsningar. Här finns det möjlighet till verklig skillnad eftersom kärnvapenländerna deltar i arbetet. Samma stater som tydligt står utanför kärnvapenförbudskonventionen.

Statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist gör klokt i lyssna på slutsatserna av den utredning de själva tillsatt och avstå från att underteckna konventionen som i vart fall aldrig kommer att ratificeras i av riksdagen. De bör göra det av hänsyn till fungerande processer för kärnvapennedrustning och av omsorg om rikets säkerhet.

Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M)
Beatrice Ask, försvarspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här