Förnybar el är svaret på klimatfrågan, M

Lorentz Tovatt (MP) i replik till Ulf Kristersson (M) om kärnkraften i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vind är nu så billigt att det utgör mindre än en tredjedel av priset för ny kärnkraft. Dessutom fortsätter det att falla i pris, medan kärnkraften är den enda energikälla som blivit dyrare de senaste åren, skriver Lorentz Tovatt (MP).
Vind är nu så billigt att det utgör mindre än en tredjedel av priset för ny kärnkraft. Dessutom fortsätter det att falla i pris, medan kärnkraften är den enda energikälla som blivit dyrare de senaste åren, skriver Lorentz Tovatt (MP).

DEBATT. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson skriver att han vill ha en klimatpolitik ”som levererar resultat”. Ändå har han inte ett enda förslag om hur vi kan underlätta den fortsatta satsningen på förnybar elproduktion. I stället fokuserar han på kärnkraften, en stor icke-fråga eftersom det inte kommer att byggas någon ny kärnkraft i Sverige.

Vi behöver ”mer el, och endast fossilfri el har klimatnytta”, konstaterar Kristersson. Men han ”glömmer” att redovisa Energimyndighetens senaste prognos över elproduktionen år 2022 jämfört med 2018:

  • Vindkraften mer än fördubblas från 17 till 37 TWh, medan solkraften fyrdubblas till cirka 1,3 TWh.
  • Trots att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh (när Ringhals 1 och 2 av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl tas ur drift) förväntas elexporten öka från 17 till rekordhöga 29 TWh.

Den utökade elproduktionen leder till en mycket stor klimatnytta. Sverige kan ersätta olja och kol genom att elektrifiera transportsektorn och industrin utan att öka elimporten. Och vi kan åstadkomma omfattande utsläppsminskningar genom att tränga undan fossilkraft i våra grannländer.

Den ökade elexporten om bara några år kan minska de årliga utsläppen från fossilkraft med cirka åtta miljoner ton, vilket motsvarar cirka 15 procent av Sveriges egna utsläpp. Varje ny vindkraftturbin och varje ny solcell bidrar.

Men Kristersson nämner inte denna fantastiska möjlighet med ett enda ord. I stället fortsätter han att fokusera på kärnkraft, trots att det är en icke-fråga. Vattenfall kommer att lägga ned Ringhals 1 och 2, eftersom det skulle krävas mycket kostsamma investeringar för att de ska uppfylla säkerhetskraven.

Och det kommer inte att byggas ny kärnkraft i Sverige, eftersom det vore alldeles för dyrt. Vind är nu så billigt att det utgör mindre än en tredjedel av priset för ny kärnkraft. Dessutom fortsätter det att falla i pris, medan kärnkraften är den enda energikälla som blivit dyrare de senaste åren.

Den stora klimatfrågan när vi diskuterar elproduktionen är alltså inte hur vi ska ha det med kärnkraften, utan om vi ska möjliggöra för den förnybara elproduktionen:

  • Vad säger Kristersson om vårt förslag att låta fastighetskatten för vindkraftverk gå till kommunerna istället för staten, i syfte att ge kommunerna bättre incitament att tillåta nya vindkraftsparker?
  • Vad säger Kristersson om vårt förslag att klimatanpassa all svensk lagstiftning, också Miljöbalken, så att vindkraftens stora klimatnytta beaktas i högre utsträckning vid beslut om ny vindkraft?
  • Vad säger Kristersson om vårt förslag att införa ett klimat-ROT så att solcellsrevolutionen går ännu snabbare och enklare?

Ta ansvar för klimatkrisen – satsa på en fortsatt utökad förnybar elproduktion.


Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE