Public service har en slagsida åt vänster

SD: Lyssna på våra förslag i stället för att utlösa vänsterliberal hysteri

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debatten kring public service utlöser krokodiltårar från politiskt och medialt håll. Ni borde i stället lyssna på SD:s sakpolitik i frågan, skriver Aron Emilsson och Angelika Bengtsson.
Foto: TT (Montage)
Debatten kring public service utlöser krokodiltårar från politiskt och medialt håll. Ni borde i stället lyssna på SD:s sakpolitik i frågan, skriver Aron Emilsson och Angelika Bengtsson.

DEBATT

DEBATT. Den senaste tidens hätska debatt kring public service har utlöst en storm i det vänsterliberala vattenglaset. Hysteriska krönikor från upprörda ledarskribenter har avlöst varandra på löpande band.

Sakfrågan är sedan länge bortglömd – ett samtal med public service kring hur man ser på måluppfyllelse av sändningstillståndets krav om saklighet, opartiskhet, väsentlighet och relevans.

Debatten tangerar löjeväckande nivåer där man målar våra initiativ med konstruktiv kritik inom demokratiska ramar med mörka färger. ”Osvenskt” enligt Dagens Nyheter, ”En gräns har passerats” säger SVT:s vd Hanna Stjärne och statsminister Stefan Löfven kunde inte låta bli att åberopa ”auktoritära regimer”.

Krokodiltårar från ett politiskt och medialt håll, där man inte missar chansen att bygga upp retoriska halmgubbar och angripa dem, i stället för sverigedemokratisk sakpolitik.

Ständigt frånvarande i debatten är just vår faktiska politik. Våra motioner, artiklar och principprogram diskuteras knappt alls i den pseudodebatt som råder. Om debatten kretsat kring faktiska förslag om hur vi på bästa sätt kan säkerställa en god och nyanserad medietillgång för medborgarna hade den varit betydligt mer fruktsam.

Våra förslag kring public service är tyvärr inte det kontroversiella sprängstoff diverse ledarskribenter verkar tro. Där går att läsa, svart på vitt, om vår faktiska politik.

  • Vi vill effektivisera verksamheten och slå samman dagens tre public service-företag till ett. I dagens integrerade medielandskap finns det mycket att vinna på ett formatoberoende bolag.

  • Vi vill förbättra transparensen och insynen för allmänheten. När granskningsnämnden fattar beslut ska dessa kommuniceras tydligt. Sändningstid för fönster där man förtydligar eller rättar felaktiga uttalanden bör avsättas och interaktionen med tittare öka. Även inslag som väckt debatt, men är korrekta bör också de lyftas fram. Oavsett utfall ska allmänheten kunna se vad som ligger till grund vid bedömningar. Vi vill vidare se över möjligheterna att inrätta ett organ som kan bistå granskningsnämnden med granskning av saklighet och fakta.

  • Vi vill fördjupa samarbetet med våra nordiska grannar, dela erfarenheter, speglingsuppdrag och konstruktiv kritik oss emellan. Fler källor för att säkerställa opartiskhet och saklighet är alltid bättre än färre.  

Kritiker av vår reformagenda är inte intresserade av att föra en saklig debatt. Man försöker till varje pris undvika den nödvändiga diskussionen om hur vi säkrar ett public service i allmänhetens tjänst.

I juni förra året presenterade Näringslivets medieinstitut en rapport. Vänstervridning låg bakom samtliga fällda politiska inslag. Något som tydligt indikerar en kraftig slagsida åt vänster inom public service.

Granskningsnämnden är själva utsedda av regeringen – beaktansvärt då socialdemokratiska företrädare hävdar att politiken ska hålla sig borta från journalistiken.

Trots detta anser vi att public service fyller en viktig funktion i det svenska samhället. I vår kommittémotion presenterar vi olika förslag på mekanismer som vi tror kan stärka public service saklighet och opartiskhet, samtidigt som bolagen skyddas ytterligare från politisk styrning och politiska makthavares inflytande.

Upplysta och välinformerade medborgare är en grundförutsättning för vår demokrati. När folk ser ensidig rapportering och samtidigt hör politiker och journalister försvara rådande ordning bidrar det till en ökad misstro.

I en allt mer polariserad värld är det farligt att tysta viktiga debatter. Ett starkt och oberoende public service bidrar till att skapa gemenskap i samhället. Medborgarnas tillit och förtroende är avgörande om detta ska lyckas.

Slutsatsen för Sverigedemokraternas konservativa princip lyder: reformera för att bevara något i grunden gott.

Att riva upp, avskaffa eller detaljstyra politiskt ligger inte för oss, men att återskapa tillit mellan allmänhet och radio och tv i allmänhetens tjänst är fundamentalt.


Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD)
Angelika Bengtsson, riksdagsledamot i kulturutskottet (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE