ÅSIKT

SJ:s nya avgift riskerar slå mot en svag grupp

Slutreplik från SPF Seniorerna till SJ om biljettsystemet

Köp av tågresor bör varken försvåras ur tillgänglighetssynpunkt eller bli dyrare endast beroende på vilket betalningsalternativ man själv föredrar. SJ:s bör avskaffa sin nya avgift, skriver Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna i en slutreplik till SJ.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SLUTREPLIK. 100 kronor i avgift per biljettköp via telefon, serviceställen eller ombud är en oskäligt hög summa – oavsett ålder. Många äldre letar dessutom billiga biljetter, då kan SJ:s nya avgift utgöra 30–50 procent av biljettens pris, orimligt!

SJ försöker sen jämföra sig med flyget. Men flygbolagen har generösare telefonöppettider i jämförelse med SJ:s telefontid på vardagar kl 8–17. Flygbolagen är till stor del privatägda, medan SJ är 100 procent statligt ägt. Därtill har SJ nästintill monopol på tågresor i Sverige. Då bör man arbeta inkluderande.

I regeringens ägarpolicy för statliga bolag står bland annat: det ska säkerställas att missbruk av denna särställning motverkas och att skäliga villkor i förhållande till kunder ska tillämpas. Något för SJ att ta till sig.

I sin replik utelämnar SJ de människor som saknar internet och antyder att de är obetydliga. I åldersgruppen fyllda 75 år har endast hälften tillgång till internet och var fjärde hamnar under EU-gränsen för risk för fattigdom. SJ:s nya avgift riskerar att slå mot en svag grupp.

Vi har framfört en ursäkt till SJ då vissa banker - inte alla - kräver mobilt bank-id vid webbköp. Men det är väl SJ själva som bett bankerna om denna säkerhetsnivå, utan att då tänka på eventuella utestängande effekter?

Köp av tågresor bör varken försvåras ur tillgänglighetssynpunkt eller bli dyrare endast beroende på vilket betalningsalternativ man själv föredrar. SJ:s bör avskaffa sin nya avgift.


Christina Rogestam,
förbundsordförande SPF Seniorerna

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.