ÅSIKT

FP måste se allvaret i en Hitlerhälsning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Jytte Guteland om folkpartisten som smädade SSU:are

Foto: Lina Boström Einarsson
Jytte Guteland

DEBATT I dag meddelas domen mot den folkpartist som står åtalad för hets mot folkgrupp. Det var vid valborgsfirandet i Uppsala 2008 som mannen skrek ”sieg heil” och gjorde en Hitlerhälsning mot två SSU:are. Under det dryga år som gått sedan händelsen har flera folkpartister gett den åtalade sitt stöd på svårförståeliga grunder trots att mannen själv erkänt händelsen.

Det liberala ungdomsförbundet gav nyligen mannen förnyat förtroende genom att välja honom till förbundsstyrelsen och där göra honom till ansvarig för rättspolitiska frågor. Riksdagsmannen Gunnar Andrén har även under året vid två tillfällen gett honom sitt helhjärtade stöd på Folkpartiets hemsida. Andrén framhöll bland annat att ”rättsväsendet silar kameler och ägnar sig åt jakt på myggor som inte ens finns”. Andrén driver tydligt tesen att vissa brott varken skall anmälas eller utredas av hänsyn till dem som fallit offer för grövre kriminalitet.

Det är minst sagt häpnadsväckande att lagstiftare både blandar sig i domstolarnas arbete och dessutom ifrågasätter rätten att anmäla brott. Vad är det som gör att Gunnar Andrén inte kan lämna ett rättsligt ärende gällande om hets mot folkgrupp åt rättsväsendet att bedöma? Riksdagsledamot Andrén kan behöva påminnas om regeringsformens elfte kapitel, andra paragraf som lyder ”Ingen myndighet, ej heller riksdag får bestämma, hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall”.

Andrén drar sig inte för att kalla de drabbade SSU:arna för trögtänkta och påstå att de utsatt den åtalade för en ”vettlös ideologisk anklagelse”. Den behandling som de två SSU:arna fått utstå är oförsvarlig. Först har de utsatts för spydiga blogginlägg från riksdagsmannen. Sedan har de tvingats möta en massiv kampanj på Facebook, vars syfte är att måla ut dem som förövarna i sammanhanget. Detta trots att en stor del av SSU:arnas engagemang har gått ut på att bekämpa främlingsfientlighet.

För att ytterligare förminska de utsatta och det inträffade skyr Andrén inte en jämförelse mellan åtalet av folkpartisten med fängslandet av Dawit Isaak. En jämförelse som är hårresande. Andra ledande folkpartister har valt ett annat sätt använda Dawit Isak som ett slagträ i debatten genom den Facebookgrupp till stöd för den åtalade som nu samlar 100 medlemmar.

Den åtalade folkpartisten är ingen Dawit Isaak, men folkpartisternas engagemang för honom är ett hån mot Dawit Isak och allt vad han står för. När dessa folkpartister skapar politik av kriminalitet, och gör martyrer av Hitlerhälsare, skadar man inte bara sig själva utan även demokratin i stort.

Vi i SSU hoppas att Bengt Westerbergs anda kommer att prägla Folkpartiets stundade valrörelse så att vi tillsammans kan stå upp mot Sverigedemokraterna. Men vägen dit synes lång när en av partiets riksdagsmän kan använda Folkpartiets hemsida för att försvara en hitlerhälsning som om den vore en demokratins välgärning.

Ansvaret vilar tungt över Folkpartiet är man inte reagerar när dess företrädare varken ser allvaret i en Hitlerhälsning eller drar sig för att jämföra denna rättsprocess med Dawit Isaaks öde.

SSU kräver nu att Jan Björklund som högst ansvarig i Folkpartiet offentligt tar avstånd från Gunnar Andréns och andra folkpartisters kampanj mot de drabbade SSU:arna.

Jytte Guteland, Förbundsordförande SSU