Strålning - ett svek mot våra barn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gullbrandsson & Johansson: Hur många barn ska behöva offra sin hälsa

Valet att bli förälder ger dig direkt livets största uppgift - att värna om ditt barns bästa! Det är en tuff uppgift i en värld av i dag.

Norska Telenor har nyligen lanserat en reklamkampanj – “Nu bygger vi Sveriges modernaste mobilnät” - under parollen “Leve Allemansrätten”. Telenor säger i sin reklam att “Det gör kommunikation till en allemansrätt lika självklar som att plocka blåbär var du vill”. Men vänta nu! Vill jag verkligen att folk ska “plocka blåbär” hemma i min trädgård? Eller i mitt kök? I mitt sovrum? På min balkong? Om jag inte vill det kan jag då avstå från att bli bestrålad? Kan jag och min familj avstå från att bli del av denna “allemansrätt”? Svaret är nej. Alla är tvångsanslutna till detta gigantiska experiment.

Det finns i dag tusentals forskningsrapporter som visar att elektromagnetisk strålning utgör en potentiellt stor hälsofara för världens befolkning. Däribland ingår våra barn. En sådan rapport är ”The Bioinitiative Report” som rört om ordentligt i EU-parlamentet som den 4:e september förra året konstaterat att våra gränsvärden är helt föråldrade – de skyddar inte alls mot skada.

Runt om i världen, bl.a alltså i EU, pågår just nu debatter om åtgärder. Skolor och allmänna instanser stänger ner sina trådlösa nätverk, folket stämmer mobiloperatörer och läkare går ut med varningar. Men i Sverige är det tyst. Vi är ett tryggt folk som alltid levt i god tro och förlitat oss på tekniken och våra myndigheter.

Idag röker man inte på offentliga plaster. Passiv rökning skadar.? I dag ringer du i stället med din mobil precis var som helst och utsätter därmed din medmänniska för passiv strålning. Men är det en allemansrätt? Hur många barn skall allvarligt behöva offra sin framtida hälsa för okunskapen och för att vi inte orkar ta oss tiden att bry oss om denna oerhört viktiga fråga? Borde vi inte i stället kräva en allebarnsrätt?

Skolorna förses med trådlös teknik med argumentet att göra utbildningen mer kvalitativ och konkurrenskraftig. ”Orättvisan slår hårt mot de barn som inte får tillgång till trådlös teknik i skolan”, påstår media! För oss är det tvärtom - orättvisan slår hårt mot de barn vars skola är utrustad med trådlös teknik! ?Kan någon förklara för oss hur en sladdförsedd dator skulle minska kvalitén på undervisningen? Faller skolans kvalitét på en sladd då är det riktigt illa ställt med våra svenska skolor och deras pedagogik!

Våra barn växer upp i en miljö med konstant bakgrundsstrålning, dygnet runt. Dom har ingen chans att komma undan. De lever hela tiden i denna så kallade “elektrosmog”.?Har någon annan generation tidigare växt upp under dessa förhållanden??”Världens största biologiska experiment” har det sagts.?De senaste åren har bara 3G-strålningen omkring oss ökat med en miljon miljard gånger!!

Försiktighetsprincipen är en EU-förankrad lag och den SKALL tillämpas vid minsta misstanke om risk för befolkningen. Men Försiktighetsprincipen tillämpas inte i Sverige.

Hur våra svenska myndigheter lyckas upprätthålla de högsta strålvärdena i världen och kringgå denna lag finns bara en förklaring på - ekonomiska särintressen! Om forskningen inte tystades ner skulle katastrofen för branschen vara ett faktum. Ekonomin för världens mobilföretag och operatörer skulle falla som ett korthus.

De gränsvärden som hittills använts skyddar bara mot akuta brännskador på plastdockor och inte mot något annat, såsom långtidseffekter på barn. Sveket mot våra barn är enormt och vem skall ta på sig ansvaret för alla skador och sjukdomar som strålningen kommer att kunna orsaka?

Ett föräldraupprop i Sverige skulle vara på sin plats innan det är för sent för våra barn!? Eller bryr vi oss mindre om våra barn än vad man gör i andra länder? Väger pengarna tyngre än barnen på samhällets våg? På vår våg? Var är allebarnsrätten?

Annika Gullbrandsson
Olle Johansson

Publisert: