Debatt

Med vänstern försvagas Sveriges inflytande i EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Per Schlingman, partisekreterare Moderaterna.
Per Schlingman, partisekreterare Moderaterna.

DEBATT

Om mindre än fyra månader är det val till EU-parlamentet och mycket borgar för en intressant och spännande debatt som förhoppningsvis kan öka det svenska valdeltagandet. Skillnaderna i synen på vad EU ska göra är väldigt tydliga. Mona Sahlins vänsterexperiment präglas av EU-skepsis och väldigt olika uppfattningar i olika EU-frågor. Valet handlar om att vi ska välja ledamöter till parlamentet, men regeringsfrågan kommer ändå att spela roll. För många väljare handlar det om det samlade agerande som Sverige utövar på EU:s olika arenor. Medan vänstern skapar stor misstänksamhet mot EU, vill vi vara aktiva och använda samarbetet för att göra Sverige och Europa bättre.

Behovet av gemensamma lösningar på många av våra utmaningar blir allt tydligare. Miljöproblem, klimathot och organiserad brottslighet är exempel på problem som Sverige inte kan lösa på egen hand. Här krävs mer av gemensamt agerande.

Miljöpartiet bejakar numera att Sverige är en del av samarbetet, men har samtidigt synen på att EU är på väg mot en superstat. De menar att det nya regelverk för EU som socialdemokraterna röstade för i riksdagen skulle leda till att Europa blir en superstat.

Socialdemokraterna å sin sida är djupt splittrade och saknar exempelvis uppfattning i frågan om Sverige ska vara med i euron eller inte. De vill att EU ska lägga sig i fler områden, samtidigt som de inte vill fördjupa samarbetet i viktiga frågor. En sådan är kampen mot organiserad brottslighet där de backat från viktiga åtaganden inom det polisiära samarbetet som skulle vara till stor nytta för brottsbekämpningen i Sverige. I valet till Europaparlamentet låter de en kandidat som är emot att Sverige är med i EU toppa listan.

Vänsterpartiet å sin sida vill helt lämna samarbetet och verkar tro att vi ensamma förmår lösa gränsöverskridande problem.

Tre partier med tre separata uppfattningar leder inte till att de kan driva en tydlig linje och därmed till att Sverige förlorar inflytande.

Utvecklingen under senare tid visar på att svenska väljare blir allt mer positiva till internationellt samarbete och EU. Skälet är givetvis att det så uppenbart finns utmaningar och hot som endast kan lösas gemensamt. I en tid när klimat- och finanskris ställer krav på ledarskap står Mona Sahlin utan en gemensam agenda.

Det spelar roll i Europapolitiken och det kommer att spela roll i den valrörelse vi går in i.

Per Schlingmann – partisekreterare M

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt