Välgörenhet ska vara avdragsgill

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anna König Jerlmyr (M): Jag vill inte bara skänka de drabbade i katastrofen en tanke – utan även pengar

Haiti har drabbats av ett jordskalv. Nyhetsrapporteringen talar om uppemot hundratusen döda. Det kommer att dröja innan vi har hela bilden men allt talar för att det är en katastrof och tragedi av enorma mått. Jag skänker en tanke till alla dem som på olika sätt drabbats av katastrofen.

Jag vill dock inte bara skänka en tanke, jag kommer också att skänka en summa pengar till någon av de ideella organisationer som deltar i hjälparbetet.

Svenska myndigheter har redan fått en förfrågan om att bidra i hjälparbetet på Haiti. Olika bistånds- och katastrofinsatser är naturligtvis viktiga inslag. Andra som gör viktiga insatser i samband med katastrofer runt om i världen är de ideella organisationerna. Deras insatser är ovärderliga.

Det är uppenbart att vi som bor i Sverige tillmäter de ideella organisationerna både tilltro och uppskattning för deras insatser. Det är också uppenbart att vi vill stödja de ideella organisationerna att hjälpa. Det visar inte minst gåvorna och insamlingarna i samband med tsunaminkatastrofen.

För en tid sedan presenterade Sektor 3:s chef Eva Nordström en undersökning som visade att en person av tre, över 16 år, är beredd att antingen påbörja eller öka sitt givande om det var möjligt att dra av delar av gåvan på skatten. En av tio i undersökningen säger att de inte skänker några pengar till välgörande ändamål i dag men att de skulle göra det om gåvan var avdragsgill.

Min grundinställning är densamma som Eva Nordström ger uttryck för: premiera möjligheten för varje människa att göra gott och gör det möjligt att göra avdrag för gåvor till välgörenhet. I sammanhanget vill jag påpeka att det, ur mitt perspektiv, handlar om alla typer av organisationer som arbetar med olika former av välgörenhet och hjälp, såväl nationellt som internationellt.

Diskussionen om avdragsrätt har två dimensioner. Den ena dimensionen är ekonomisk. Ytterligare medel för välgörande ändamål skulle frigöras och därmed öka de ekonomiska resurserna för dessa aktörer.

Den andra dimensionen handlar om att ge varje människa ökade möjligheter för att faktiskt påverka vilka organisationer som ska få ytterligare resurser. Redan i dag bidrar staten med pengar till ideella organisationer, både nationellt och internationellt. Problemet med detta är människor har mycket begränsade, för att inte säga obefintliga, möjligheter att påverka vilka organisationer som ska få resurser.

Inför en avdragsrätt för fysiska och juridiska personer som vill ge ekonomiska bidrag till välgörande ändamål. Avdragsrätten ska endast gälla om den mottagande parten har ett så kallat 90-konto. Innehavaren av 90-konton underställs granskning av Stiftelsen för Insamlingskontroll. Detta garanterar att mottagaren bedriver en seriös verksamhet.

Det är rimligt att regeringen underlättar för både personer och organisationer som har ambitionen att göra gott. Inför avdragsrätt för gåvor till välgörande ändamål.

Anna König Jerlmyr

riksdagsledamot (M)

Publisert: