Debatt

Nu närmar vi oss en normal nivå

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

M: Sjukskrivna har fått en kortare väg till ett friskare liv

I dag presenterade Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) en rapport, vilken visar att den reformerade sjukförsäkringen har lett till kortare sjukskrivningstider och att allt fler återgår i arbete. ISF, vars uppgift är att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet, understryker i rapporten att de fasta tidsgränserna då man prövar den sjukskrivnes förmåga att arbeta har gett positiva resultat på såväl sjukskrivningarnas längd som antal.

Under socialdemokraternas tid vid makten kunde man tvingas gå sjukskriven i månader, ja rentav i flera år, utan att få stöd och rehabilitering. Över 140 människor blev varje dag förtidspensionerade till följd av socialdemokraternas oförmåga att erbjuda sjukskrivna rehabilitering i tid.

En djupt cynisk politik där människor gömdes och glömdes bort i förtidspension enbart för att hyfsa till sjukskrivningsstatistiken.

För vi vet också det att ju längre man är sjukfrånvarande eller förtidspensionerad desto större risk löper man att utveckla andra sjukdomar, förlora självförtroendet, bli socialt isolerad och drabbas av missbruksproblem. Ohälsa föder ohälsa, livskvaliteten förloras och risken för en förtida död ökar drastiskt.

Med tidiga, aktiva rehabiliteringsåtgärder erbjuds nu de sjukskrivna det stöd de behöver för att kunna återgå till arbetsmarknaden. Med tydliga avstämningspunkter, där arbetsförmågan prövas mot de arbeten som finns, har fler sjukskrivna funnit en väg tillbaka till arbetslivet. Tillsammans med de satsningar vi gjort på vård och rehabilitering, till exempel psykiatrisatsningen och den införda rehabiliteringsgarantin, har den reformerade sjukförsäkringen lett till att vi nu närmar oss en sjukfrånvaro på en mer normal nivå om vi jämför med andra länder.

Vårt mål är att hjälpa människor tillbaka i arbete och att minska gapet mellan utanförskap och arbetsmarknad. Sjuka som har arbetsförmåga ska få stöd för att komma tillbaka till arbetslivet samtidigt som människor som är sjuka måste få vård och rehabilitering. Med tidiga rehabiliteringsinsatser erbjuder vi nu landets sjukskrivna en kortare väg till ett friskare liv.

Gunnar Axén

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik