ÅSIKT

Allians 4 procent – mot riksdagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Fernström: Små partier skulle komma över spärren

Foto: joachim lundgren
svårt rösta på litet parti De etablerade partierna gör allt de kan för att utestänga nya partier och deras väljargrupper. Det tydligaste vapnet är 4-procentspärren. Därtill spärren för tryck och distribution av valsedlar till vallokalerna, skriver Lennart Fernström, redaktör.

Samtidigt som världen blir alltmer komplex försöker de etablerade partierna få oss att tro att det enda valet är mellan rött och blått. Mellan Mona och Fredrik. Alternativ som till innehåll är förbryllande lika varandra med fokus på tillväxt, ökad konsumtion, arbete, centralisering, storskalighet och kontroll av medborgarna.

Att allt flera nya partier knackar på dörren till riksdagen bör därför ses som ett demokratins hälsotecken. Problemet är att de etablerade partierna gör allt de kan för att utestänga nya partier och deras väljargrupper. Det tydligaste vapnet är 4-procentspärren. Därtill spärren för tryck och distribution av valsedlar till vallokalerna, 2,5-procentspärren för statligt partistöd och den mer diffusa mediespärren.

Men ju större behovet blir av nya partier desto fler dyker upp och konkurrerar om de missnöjda väljarna – vilket minskar chansen för var och en av dem. Förra riksdagsvalet fick inte mindre än sex partier ett sådant högt valresultat att endast 4-procentspärren stoppade dem. Utan den spärren hade de fått mellan ett och elva mandat. Tillsammans fick de nästan 6 procent, trots att många sympatisörer såg en röst på dem som bortkastad.

Som ett resultat av att Miljöpartiet har gett upp de grundläggande gröna idéerna har en diskussion påbörjats om ett nytt grönt parti. Den ekologiska och ekonomiska krisen gör de gröna frågorna mer relevanta än någonsin. Men ingen av de etablerade partierna driver dem. De kör på i samma gamla hjulspår, nu även med MP i släptåg. Ett parti som vågar driva tillväxt- och konsumtionskritik, medborgarlön och kritik av arbetslinjen, kärnkraftsmotstånd och militär avrustning skulle därför ligga helt rätt i tiden, men trots det riskera att bli ytterligare ett parti som hålls utanför riksdagen av alla spärrar.

FI, JL, PP och ett nytt grönt parti borde därför bilda en 4 %-allians. En valteknisk allians under samma beteckning men med egna listor där valresultatet får fördela mandaten. På så sätt kan alla tryggt rösta på sitt parti utan att riskera att slänga bort sin röst.

Alliansen skulle också fungera som en allians mot Sverigedemokraterna, för ett öppet samhälle. För om inte någon annan på allvar utmanar de etablerade partierna lär SD göra det. Men framförallt skulle det vara en allians mot utestängandet av småpartier. En allians mot det demokratiska underskott som skapas av att allt fler blir orepresenterade i riksdagen. En allians mot den gamla förlegade blockpolitiken. En allians för nytänkande och nya dimensioner i politiken.

Lennart Fernström
Politisk redaktör på Fria Tidningen
vd på mediekooperativet Fria Tidningar