Debatt

Integrationen är ett fiasko

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Magnus Hagevi: Litet muslimskt stöd för alliansen

borgerligt misslyckande I väljarundersökningar lägger de allra flesta svenska muslimerna sin röst på det rödgröna blocket. Bilden är ett montage.
borgerligt misslyckande I väljarundersökningar lägger de allra flesta svenska muslimerna sin röst på det rödgröna blocket. Bilden är ett montage.

Företrädare för den borgerliga alliansen har med orden ”Sverige är ett delat land” beskrivit integrationen av invandrare som ett socialdemokratiskt misslyckande. Därför framstår den politiska integrationen av svenska muslimer som ett borgerligt fiasko. Deras eget bidrag för svenska muslimers politiska integration är litet. Snarare verkar de borgerliga partiernas egen verksamhet vara en del av det delade landet.

Svenska muslimer är en liten väljargrupp. För att kunna studera den har jag använt mig av sex frågeundersökningar som genomförts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet i hela landet, Västra Götaland och stads-delarna Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården i Göteborg. Dessa representerar befolkningen med svenskt och utländskt medborgarskap mellan 15 och 85 år. Svarspersonerna har själva fått identifiera sig som muslimer genom att reagera på ”Jag är muslim” med ja eller nej. Totalt har 747 muslimer svarat på frågorna om partisympati.

Resultaten är entydiga. Svenska muslimerna framstår som en partipolitisk homogen väljargrupp. Mellan 70–75 procent av de svenska muslimerna sympatiserar med

Socialdemokraterna. Totalt får det rödgröna blocket 80–90 procent av svenska muslimers partisympatier. De borgerliga partierna får tillsammans endast 10–20 procent av de muslimska väljarna.

Klasstillhörighet kan inte förklara svenska muslimers stöd till socialdemokraterna. Även om många svenska muslimer är arbetare kvarstår en självständig effekt av religiös identitet. Samma sak gäller alla andra bakgrundsfaktorer som beaktats.

I min nyutkomna bok ”Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland” (Sekel Bokförlag) där jag trots bokens titel även analyserar hela svenska befolkningen framgår att svenska muslimer inte utmärks av att ha vänsteråsikter, oaktat de starka sympatierna för socialdemokraterna och det rödgröna blocket. I stället visar svenska muslimers åsikter att de inte är någon enhetlig grupp.

Det finns all anledning att svenska borgerliga företrädare, såväl partiledare som integrationsminister Nyamko Sabuni, tar sitt misslyckande med att politiskt integrera svenska muslimer på allvar.

Magnus Hagevi Fil dr och universitetslektor i statsvetenskap Växjö universitet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt