Debatt

Sverige bör söka medlemskap i Nato

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: 80 procent av svensk internationell trupp verkar redan under Natos ledning.

DEBATT Svensk säkerhetspolitik har en tydlig organisatorisk prägel av ett Europa som inte längre finns. Det kalla kriget är över och Europa har förändrats i grunden. Den svenska säkerhetspolitiken har dock inte riktigt hängt med i tempot. Gamla föreställningar om vad Nato är skymmer sikten för en verklighetsanpassad diskussion om säkerhetspolitisk samverkan.

Nato försvarar inte längre halva Europa utan förenar hela den europeiska kontinenten i samarbete. Tio av de forna öststatsländerna och 21 av EU:s medlemsländer är också medlemmar. Det innebär att Nato är den organisation man samverkar genom om man vill ha ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete i Europa. Det finns inget annat alternativ.

Sverige avser inte heller att vara neutralt om något av dessa länder angrips. Vi planerar alltså för att om det otänkbara inträffar så ska vi försvara Natoländer tillsammans med andra Natoländer. I vanliga fall innebär detta att man är allierad.

Man skulle kunna tro att Sverige ställde sig först i ledet att stödja en utveckling mot ett mer enat Europa inom säkerhetspolitiken men så är inte riktigt fallet. Närmandet till övriga Europas samarbetsorganisation på detta område är något vi talar tyst om. Men den svenska säkerhetspolitiken har i praktiken förändrats mer än vad det verkar. Vi samverkar faktiskt väldigt väl med Nato ute i världen. 80 procent av de svenska trupperna på internationellt uppdrag verkar under Natos ledning. Denna utveckling är förstås både logisk och bra.

Det är nu hög tid att det svenska försvaret utrustas och organiseras inom Natosamarbetet istället för utanför. Försvarsberedningen har redan fastslagit att vare sig vi eller våra grannländer kommer att förbli passiva då ett grannland utsätts för militärt hot. Det är då rimligt att utgångspunkten för framtidens svenska försvar bör vara inom den organisation vi kommer att verka. Sverige bör inte stå vid sidan om utan söka fullt inflytande som medlem. Om vi förväntar oss att våra kvinnor och män i uniform skall kunna samarbeta fullt ut med Nato i krigstid bör rimligtvis svenska politiker kunna göra det i fredstid.

Det verkar som att de som hade problem att ta ställning mellan det fria väst och kommunistiska öst under det kalla kriget har fått veto i Natofrågan. Det är dags att ändra på det nu. Det är endast som fullvärdiga medlemmar i Nato som Sverige får samma inflytande som övriga medlemmar. Det är dags att tala klarspråk om att Sverige bör söka medlemskap i Nato.

Mats G Nilsson (m)
Fredrick Federley (c)
Eva Flyborg (fp)
Annelie Enochson (kd)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt