Debatt

Sjukförsäkringen är inte till för att man ska fastna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Försäkringskassan svarar på kritiken

I debattartikeln ”Varför behandlas arbetslösa sämre”i Aftonbladet den 26 augusti frågar skribenterna varför Försäkringskassan behandlar sjukskrivna sämre och tar utgångspunkt i ett par exempel där vi inte beviljat sjukpenning.

Försäkringskassan har regeringens uppdrag att besluta om rätten till ersättning från socialförsäkringen. Detta innebär att betala ersättning till den som är berättigad till detta, men också att besluta om att inte betala ersättning till den som inte uppfyller försäkringens villkor.

Sjukförsäkringen ska ersätta inkomstbortfall för att man under en period inte har förmåga att arbeta för att man drabbats av sjukdom eller skada. Syftet med rehabiliteringskedjan (som infördes 1 juli 2008) är att ingen ska fastna i en passiv utbetalning av ersättning utan att något görs för att stödja återgång i arbete.

Grunden för att få rätt till sjukpenning är att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Försäkringskassan tar inte ställning till om personen är sjuk eller frisk, utan om personen har arbetsförmåga trots sin sjukdom. Det handlar heller inte om man kan få ett arbete eller inte, utan just förmågan att utföra arbete. Sjukförsäkringen är alltså inte en yrkesförsäkring eller arbetsmarknadsförsäkring. Regelverket för sjukförsäkringen ser dock till viss del olika ut beroende på om man är anställd eller inte.

För arbetslösa bedöms arbetsförmågan alltid i förhållande till hela arbetsmarknaden.

Jag har förståelse för att den som blir nekad sjukpenning kan känna sig ifrågasatt. Vi som arbetar på Försäkringskassan strävar därför alltid efter att handlägga ärenden korrekt och att möta den enskilde med stor respekt och empati.

Skribenterna är välkomna att kontakta Försäkringskassan för fördjupad information om hur vi arbetar med rehabiliteringskedjan.

Ulrika Persson

verksamhetsområdeschef,

Försäkringskassan

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik