ÅSIKT

Mer än varannan polis funderar på att sluta

Debattörerna: Polisbristen slår mot vår trygghet – avhoppen måste stoppas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/PERNILLE TOFTE
Det krävs en bred och kraftfull satsning på att göra polisyrket attraktivt för att stoppa avhoppen och för att få fler att söka sig till yrket, skriver Lena Nitz och Stefan Eklund från Polisförbundet.

DEBATT. De polisiära problemen ser olika ut i olika delar av vårt avlånga Sverige. Det inre av Norrland eller Värmland, kan ha väldigt långt till en polispatrull och ännu längre till en öppen polisstation.

De särskilt utsatta förorterna, och de utsatta förorterna med sitt utanförskap och sina parallella samhällsstrukturer ställer nya och ännu större krav på polisernas antal och professionalitet. Men problemen och brotten flyttar sig hela tiden, den ort som var utsatt förra veckan, kan hamna i skuggan av en ny ort en annan vecka.

Antalet mord och mordförsök med skjutvapen gör att enheter för att utreda grova brott går på knäna och brott läggs på hög. Till det kommer storstadens utmaningar med politiska manifestationer, idrottsevenemang och nöjesliv. Allt kräver polisiär tillsyn.

En central del i vårt välfärdssamhälle är att människor ska slippa känna oro för att utsättas för brott, att polisen kommer när man larmar och att polisen har rätt förutsättningar för att utreda de brott som begås.

Bristen på poliser – som står i främsta ledet i försvaret av både demokratin och rättsstaten – har utvecklats till ett allvarligt samhällsproblem.

En tydlig berättelse hur ett par vanliga helgkvällar i Sveriges huvudstad kan te sig lämnades häromdagen av kommissarie Lennart Karlsson på Facebook och i nättidningen Blåljus.nu. Det handlar om arbetsbelastning, respektlöshet och bristande påföljder.

Polisförbundets har frågat medlemmarna om vad som krävs för att de ska stanna i yrket. Hela 64 procent svarade höjd lön. 58 procent uppgav att de aktivt planerar för ett yrkesliv utanför Polismyndigheten.

Undersökningen visar också att var tredje polis uppger att man känner sig tvingad att arbeta övertid för att få sin ekonomi att gå ihop.

Nu behövs en bred och kraftfull satsning på att göra polisyrket attraktivt för att stoppa avhoppen och för att få fler att söka sig till yrket.

  • Uppvärdera polisyrket. Kompetenstappet måste minska och fler måste vilja bli poliser. Då måste polisernas löner upp och arbetsvillkoren bli bättre.

  • Öka karriärmöjligheterna. Det måste finnas fler karriärvägar än att bli chef. Förkovring i sitt yrke eller specialisering ska återspeglas i lönen.

  • Utveckla chefsstödet. Chefer inom polisen måste få ett tydligt mandat och professionellt stöd. Det handlar om kompetensutveckling, administrativt stöd, nätverk och mer tid till att arbeta nära sina medarbetare i det vardagliga arbetet.

  • Satsa på forskning och utveckling. Genom att ha en akademiskt lärande organisation kan vi stärka polisyrket, effektivisera verksamheten och utveckla förbättrade arbetsmetoder. Professionen måste också stärkas med forskning.

Ska de politiska löftena om fler poliser blir verklighet krävs satsningar på polisen. Det är en nationell angelägenhet av största strategiska vikt, som dessutom har folkets stöd. En ny undersökning från Novus visar att poliser är den yrkesgrupp som flest anser bör få högre löner. Drygt tre av tio (31 procent) uppgav att just polisers löner bör höjas.

Det krävs satsningar för att ge Sveriges poliser en lön som står i proportion till det ansvar och de risker som följer med yrket. Det måste löna sig att arbeta för ett tryggt Sverige.


Lena Nitz
Stefan Eklund


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM