Debatt

Fel att prioritera inre utlänningskontroll

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik Reva-projektet

Polisen ska effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut.

Men detta innebär inte att polisen ska prioritera så kallad inre utlänningskontroll, varken i Stockholms tunnelbana eller på gator och torg i Malmö. Tvärtom.

Enligt regeringens budgetproposition och regleringsbrev för polisen ska effektiviseringen i stället syfta till att ”påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande”. Polisen ska alltså prioritera asylsökande som fått avslag och som trots detta bor kvar i Migrationsverkets asylboenden, inte ”jakt” på papperslösa och gömda asyl- sökande.

Vad kan då göras för att undvika tvångsutvisningar? För det första måste asyllagstiftningen och dess tillämpning ses över för att säkerställa att ingen asylsökande i behov av skydd nekas asyl i Sverige.

Asylprocessen måste vara rättssäker och fullt ut respektera internationell flyktingrätt och principen om non-refoulement.

För det andra måste återvändandestödet förbättras. Personer som utvisas måste erbjudas det stöd som krävs för att återvändandet ska kunna genomföras på ett humant och värdigt sätt. Humanitära organisationer som har verksamhet i både Sverige och de sökandes hemländer kan göra mer för att underlätta återvändandet – men detta förutsätter att regeringen säkerställer långsiktig finansiering.

Rickard Olseke,

Expert i migrations- och asylfrågor

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt