Debatt

Nina Larsson (FP): Slå ihop landets små kommuner

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sverige har för många kommuner - därför är det dags för reform

Nina Larsson.

Foto: SCANPIX

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. En hel del kommuner i områden med stor utflyttning tappar befolkning till regionstäder och till storstäder. Invånarantalet krymper. De unga ser ingen framtid i sin uppväxtkommun och flyttar någon annanstans för att bygga sin framtid istället för att återvända hem efter avslutade studier.
Förutsättningarna för att upprätthålla den kommunala servicen försämras.
Kommunen riskerar att hamna i en ond spiral där jobben minskar och
kvar blir en åldrande befolkning.
Sverige kommer inte att se likadant ut i framtiden som det gjorde för
50 år sedan. Vi lever i en föränderlig värld och det är något
ytterligt positivt. Vilka tätorter som förblir tätorter 20, 50 eller
100 år framåt i tiden går inte att svara på. Det måste bygga på
människors livsval.

I Sverige har vi ett system för kommunalekonomisk utjämning som ska skapa ekonomiska förutsättningar för landets kommuner att ge sina
invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster.
Alla ska ha tillgång till olika former av samhällsservice oavsett var
man är bosatt. Vi kan öka den ekonomiska likvärdigheten mellan
kommuner genom skatteutjämningssystemet, men skatteutjämningen löser inte på allvar den långsiktiga utmaningen. Varje kommunpolitiker måste våga vara självkritisk och lägga den politiska prestigen åt sidan.
Politikerna måste fråga sig: Har kommunen i sin nuvarande utformning kapacitet att skapa goda förutsättningar för välfärd och tillväxt?
Mitt råd till kommunpolitikerna är för en del kontroversiellt. Fler
kommuner behöver slå sig samman för ökad effektivitet, bättre
samordningsvinster och för att ha muskler nog att skapa
förutsättningar för tillväxt och säkerställa den kommunala servicen.
Sverige har för många och för små kommuner. Det är dags för en ny kommunsammanslagningsreform.

I Danmark har en kommunreform genomförts, och i Finland pågår
motsvarande process. I båda fallen har målet varit att åstadkomma
mindre sårbara kommuner med en storlek som är ändamålsenlig i
förhållande till kommunernas uppdrag. Sverige bör studera
erfarenheterna från dessa och andra länder.
Befolkningsförändringar, utvecklingen av kostnaderna för omsorg och
annan samhällsservice samt ekonomiskt bistånd är bara några av
kommunernas framtida utmaningar. Kommunen har idag fler roller och
ansvarstaganden gentemot sina invånare än tidigare. Att hantera allt
mer komplexa uppdrag har blivit kommunernas verklighet.

Många små kommuner har och kan få svårt att locka till sig kompetent personal. Utan den kan inte servicenivån upprätthållas. För små kommuner i arbetsmarknadsregioner med brist på medarbetare med en viss nyckelkompetens är det vara svårt att hävda sig i konkurrensen om personalen. När unga och andra flyttar minskar möjligheten att rekrytera personal för framtiden. Då minskar också kommunernas möjligheter att värna sina medborgares intressen.

Det är dags att utreda möjligheterna med en riksomfattande kommunsammanslagningsreform med
utgångspunkt att varje kommun bör uppnå en viss befolkningsmängd.
Det skulle minska kommunernas sårbarhet, stärka den långsiktiga
uthålligheten och bli en bättre garant för likvärdig kommunal service. Sverige har för många och för små kommuner. Sverige behöver större kommuner med mer muskler. Storleken har betydelse.

 

Nina Larsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt