V: Den fria marknaden löser inte landsbygdens problem

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Apotek, poliser och bra skolor över hela landet är vårt gemensamma ansvar – här har Centerpartiet gått vilse

Jonas Sjöstedt
Foto: BJÖRN LINDAHL
Jonas Sjöstedt

Sverige håller på att kantra.

Samtidigt som storstäderna har svårt att ta emot alla nya invånare så utarmas stora delar av vårt land. Medan det saknas bostäder och kollektivtrafik i Stockholm försvinner arbetstillfällen, service och framtidstro i andra delar av vårt land. Så behöver det inte vara. Vänsterpartiet utvecklar en politik för arbete och service över hela landet.

För att klara det krävs att man ger upp övertron på den fria marknaden. Det är ett gemensamt ansvar att det ska finnas service som apotek, skolor och poliser över hela landet. Det kommer marknaden inte att ordna. Företag som tjänar stora pengar på naturresurser som mineraler, vindkraft eller vattenkraft ska bidra mer till regioner som förser dem med rikedomarna. Här har de borgerliga partierna, med Centerpartiet i spetsen, gått vilse. För dem har tron på den fria marknaden blivit så viktig att de inte ser att den utarmar delar av Sverige på privat och offentlig service. En service som är förutsättningen för att vi ska kunna leva och arbeta där vi vill.

Bilden av landsbygden är ofta dubbel. Å ena sidan målas den upp som hopplös och dödsdömd. Å andra sidan som rik på tillgångar som jordbruksmark, skog och mineraler. En sida som ofta glöms bort är livskvalitén som till stor del beror på den natur och de kulturlandskap som finns. Det går att skapa attraktiva boendemiljöer i hela landet men då måste flera saker ändras.

De gröna näringarna är en framtidsbransch. Många nya jobb och lösningar på klimatfrågan finns på landsbygden. Jordbruket kommer att spela en viktig roll, inte bara som livsmedelsproducent. Bonden ska inte bara producera mat utan också biogas, bland det renaste bränsle som finns. Fler kan bli elproducenter, om småskalig vindkraft och solel ges de rätta förutsättningarna.

Små och medelstora företag är en nödvändig och viktig del av landsbygden. Vi vill underlätta småföretagande. En nödvändig reform är avskaffandet av sjuklöneansvaret för små företag. Som småföretagare kan sjukdom och föräldraledighet i praktiken vara omöjlig. Därför vill vi se ett socialförsäkringssystem som omfattar även dem.

Även på landsbygden behövs bra utbildning, att sjukvården fungerar och att det finns ett välsorterat apotek på orten. En grundläggande förutsättning för det är en välfärd fri från det privata vinstintresset. I nuläget styr vinsttänkandet bort resurser från landet till städerna. Det sliter isär Sverige. I många kommuner vi är med och styr återtar vi verksamhet i kommunal regi. Då används varje skattekrona dit den var avsedd.

Ett tydligt tecken på en utarmad landsbygd är att den offentliga servicen försvinner. Det sker ofta gradvis, myndighet för myndighet. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla medborgare har rätt till grundläggande service, oavsett om man bor i Malung eller Malmö. För att kunna tillgodose medborgarnas behov vill vi se en ökad samverkan mellan olika myndigheter. Lokala servicekontor bör inrättas där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och kommunala verksamheter samarbetar. Vi vill gynna framväxten av fler lokal sparbanker i en tid då storbankerna överger många mindre orter.        

Det är hög tid att inse att landsbygden är en tillgång och inte en belastning. Drivkraften och idéerna finns där men för att lyckas krävs det att också Stockholm är med och tar sitt ansvar. En politik för jämlikhet gynnar hela landet.

Jonas Sjöstedt

Publicerad: