ÅSIKT

Lastbilarna tar upp alla våra vägar!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Så är det sommar och vi packar våra bilar för att ge oss ut på den efterlängtade semesterresan.

Men något har hänt – det är inte längre så kul med bilsemester, för alla som har varit ute och kört de senaste åren vet vilka enorma mängder lastbilar som dundrar fram längs vägarna. Statistiken säger att det blir allt fler och svårare olyckor med tunga fordon.

Detta gör att många drar sig för att använda bilen utanför sin hembygd. Det låter kanske som ett välfärdsproblem – och åkeri-näringen framhåller självklart nyttotrafikens betydelse. Det är däremot förvånande att Motormännens riksförbund inte har reagerat på det ökande antalet lastbilar.

Förflyttar man sig däremot till USA är det annorlunda. Där bedriver Motormännens motsvarighet ett aktivt arbete för att hålla nere antalet tunga fordon.

Exempelvis får de amerikanska lastbilarna endast lasta 40 ton medan de svenska får lasta 60 ton. Det ger den spårbundna godstrafiken en bra chans att transportera det gods som är lämpligt att frakta på järnväg.

Därför är järnvägens andel av godstrafiken runt 50 procent i USA – medan den är under 25 procent i Sverige. Nu kan det vara svårt att sänka vikten på lastbilar i Sverige. Men om Motormännen verkligen vill företräda oss vanliga bilister borde man undersöka alla möjligheter för att minska lastbilstrafiken.

Det bästa sättet att göra detta är att lyssna på företrädare för järnvägen.

Det finns en stor trafiksäker, miljövänlig och ekonomiskt hållbar potential att frakta gods på spår, men dessvärre har byggandet av järnväg fått stå tillbaka för vägbyggen under många år.

Järnvägsnätet är i dag överbelastat och år av uteblivna satsningar gör det svårt för järnvägsföretagen att konkurrera med åkerier som har tillgång till moderna vägar.

I och med den nya infrastrukturpropositionen finns det emellertid tecken på att staten kommer att satsa på spårbunden trafik. Det betyder att det blir mindre pengar till vägar. Men om järnvägen kan ta över delar av det gods som går på lastbil i dag , blir det såväl bättre plats som mindre slitage och färre olyckor på våra vägar.

Det betyder att fler människor vågar använda bilen för att se sig om och hälsa på släkt och vänner.

Det är därför märkligt att Motormännen inte arbetar aktivt för att en större del av våra tunga transporter ska gå på tåg.

För det viktiga kan väl inte vara att i alla lägen kräva fler och större vägar, utan att i stället se till så att vi vanliga bilister får en bättre trafiksituation.

För vad ska vi med breda motorleder till när de ändå bara fylls av lastbilar?

Anders Nilsson (frilansjournalist)